Click to listen highlighted text!

Vattentjänstplan Båstads kommun

Förslag till vattentjänstplan för Båstads kommun 2023

Förslag till Vattentjänstplan Båstads kommun har varit tillgänglig för samråd via länk https://arcg.is/1qL9rD0 under tiden den 27 juni till och med den 7 september 2023. Inkomna yttranden är nu under bearbetning.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde  i kraft 2023-01-01 så ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan.
Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster samrådas med myndigheter och invånare som har väsentligt intresse av planen.

Efter samrådet uppdateras planen och ställs sedan ut under granskningsskedet i minst 4 veckor.
Slutgiltigt planförslag kommer enligt den preliminära tidplanen att antas under december 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2023-04-27 beslut att skicka ut förslaget till vattentjänstplan på samråd.

Båstads kommun
Teknik- och Service

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!