Click to listen highlighted text!

Välkommen till aktivitet på den nyskapade ängsytan vid Forsbergs väg

Senast ändrad: 6 maj, 2022 | Nyhet

En ny blomsteräng håller på att ta form i Båstad. Under hösten 2021 planterades runt 3000 olika plantor av ängsblomster på gräsytan vid Forsbergs väg och nu kommer snart de första blommorna att slå ut. För att uppmärksamma den nyskapade ängen och berätta om vad som gjorts bjuder kommunen in till en aktivitet på området.

Fredagen den 13 maj klockan 16.00-18.00 är allmänheten välkomna till ängen vid Forsbergs väg. Tillsammans bygger vi enkla insektshotell och svarar på dina frågor om ängar och hur du kan göra din trädgård till en bättre miljö för pollinatörer. Hjälp oss också att hitta vilka blommor som tagit sig på ytan. Vi delar ut priser till de som lyckas hitta flest olika arter utav de som planterats.

Om ängen vid Forsbergs väg

Båstad kommun har genom medel från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) gjort insatser i syfte att omvandla en gräsyta till blomsteräng vid Forsbergsväg. På ytan har det under hösten 2021 planterats runt 3000 olika ängsblomster fläckvis över området. Det har också anlagts några mindre ytor där grässvålen avlägsnats och mager jord påförts varefter ängsfröer såtts in.

Efter etablering ska sedan ytan skötas som ängsmark med till exempel slåtter och bortförsel av biomassa årligen. För att markera ytan kommer ytterområdet skötas likt idag med slaghack eller gräsklippare. Att etablera en blommande ängsyta kan ta tid, men förhoppningsvis kommer växterna att trivas och blomma inom de närmsta åren.

Målsättningen med planerat projekt är att få en blommande äng med varierande flora för ökad biologisk mångfald samt att gynna pollinatörer. Vidare syftar åtgärden till att skapa en varierande och attraktiv rekreationsmiljö samt kunskapsuppbyggnad.

Click to listen highlighted text!