Click to listen highlighted text!

Välkommen på samrådsmöte tisdag 20 september

Senast ändrad: 19 sep, 2022 | Nyhet

Det är mycket på gång ute vid området Tuvelyckan vid stationen i Båstad. Planförslaget för Tuvelyckan etapp 2, område B och C, visar att man vill möjliggöra för såväl nya bostäder som för centrumverksamhet, vård, förskola, parkering samt parkområden. 

Just nu är planförslaget ute på samråd. Det betyder att kommunen fram till den 5 oktober ska samla in information, önskemål och synpunkter för att kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Imorgon tisdag, den 20 september klockan 16.30-18.30 på kommunhuset i Båstad, har du som berörs eller bara är nyfiken av planförslaget möjlighet att träffa handläggare och politiker från kommunen  samt representanter från exploatören för att ställa frågor om detaljplanen.

Har du synpunkter på planförslaget är det viktigt att dessa skickas in skriftligen till Båstads kommun. Läs mer om hur du går tillväga för att skicka in en synpunkt

Du kommer också ges möjlighet att lämna dina synpunkter när planförslaget är ute på granskning senare under planprocessen.

Ta del av alla kommunens planhandlingar i sin helhet 

Click to listen highlighted text!