Click to listen highlighted text!

Val 2022

Senast ändrad: 15 sep, 2022

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, regioner och kommuner. Du kan förtidsrösta från och med onsdagen den 24 augusti. För att ha rätt att rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

I vallokalen finns ett antal röstmottagare som ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Röstmottagaren kan också hjälpa dig som väljare om du ber om det.

Rösträtt

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du behöver dessutom uppfylla ytterligare några krav beroende på om det är val till riksdagen, region- eller till kommunfullmäktige. Läs mer om rösträtt på Valmyndighetens webbplats.

Röstkort

Senast den 24 augusti ska du ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Det står även vilka val du har rätt att rösta i. När du röstar i din vallokal är det inget krav att ha med sig sitt röstkort. Men det är praktiskt för att kontrollera att du befinner dig i rätt vallokal. För att få förtidsrösta måste du däremot ha med dig ditt röstkort. Saknar du ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos Valmyndigheten eller kontakta valnämndens kansli i kommunen.

Förtidsröstning

Den 24 augusti öppnar förtidsröstningen. Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. För att få förtidsrösta behöver du ha med dig ditt röstkort och id-handling med foto, till exempel körkort, pass eller tjänstelegitimation. Du kan också förtidsrösta på valdagen. I Båstads kommun kan du förtidsrösta på kommunhuset på valdagen. Plats och tid som du kan förtidsrösta i Båstads kommun hittar du här.

Här kan du förtidsrösta

Plats och tid när du kan förtidsrösta i Båstads kommun.

Båstad
Kommunhuset, Vångavägen 2

Onsdagen den 24 augusti           10 – 18
Torsdagen den 25 augusti           10 – 18
Fredagen den 26 augusti             10 – 18
Lördagen den 27 augusti             10 – 14
Söndagen den 28 augusti             10 – 14
Måndagen den 29 augusti           10 – 18
Tisdagen den 30 augusti              10 – 18
Onsdagen den 31 augusti            10 – 18
Torsdagen den 1 september      10 – 18
Fredagen den 2 september         10 – 18
Lördagen den 3 september        10 – 14
Söndagen den 4 september        10 – 14
Måndagen den 5 september      10 – 19.30
Tisdagen den 6 september         10 – 19.30
Onsdagen den 7 september        10 – 20
Torsdagen den 8 september      10 – 19.30
Fredagen den 9 september         10 – 19.30
Lördagen den 10 september      10 – 14
Söndagen den 11 september     10 – 20

 

Förslöv
Ängahällan 2

Torsdagen den 25 augusti           14 – 17
Lördagen den 27 augusti             10 – 14
Måndagen den 29 augusti           14 – 17
Onsdagen den 31 augusti            14 – 17
Fredagen den 2 september         14 – 17
Lördagen den 3 september        10 – 14
Måndagen den 5 september      14 – 18
Onsdagen den 7 september        14 – 18
Fredagen den 9 september         14 – 18
Lördagen den 10 september      10 – 14

 

Grevie
ICA Nära, Grusåsvägen 2

Fredagen den 26 augusti             14 – 17
Lördagen den 27 augusti             10 – 14
Fredagen den 2 september         14 – 17
Lördagen den 3 september        10 – 14
Fredagen den 9 september         15 – 18
Lördagen den 10 september      10 – 14

 

Torekov
Biblioteket, Hanneborgsvägen 2

Måndagen den 29 augusti           10 – 13
Onsdagen den 31 augusti            14 – 17
Fredagen den 2 september         14 – 17
Måndagen den 5 september      15 – 18
Onsdagen den 7 september        15 – 18
Fredagen den 9 september         15 – 18

 

Hemmeslöv-Riviera
Stationshuset, Båstads station

Fredagen den 26 augusti             14 – 18
Måndagen den 29 augusti           14 – 18
Onsdagen den 31 augusti            14 – 18
Fredagen den 2 september         14 – 18
Måndagen den 5 september      15 – 19
Onsdagen den 7 september        15 – 19
Fredagen den 9 september         15 – 19

Förtidsröstning på kommunens vård- och omsorgsboenden

Söndagen den 4 september har du som bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden, är anhörig eller personal möjlighet att förtidsrösta på boendet. Du måste ta med dig ditt röstkort och legitimation, alternativt att någon intygar vem du är. Plats och tid är enligt följande:

  • Skogsliden, 10.30 – 11.30
  • Åsliden, 14 – 15
  • Haga Park, 10.30 – 11.30
  • Almgården, 14 – 15

Rösta på valdagen

På valdagen, söndagen den 11 september, är vallokalerna öppna mellan klockan 8 och 20. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör. Där står även namn på vallokalen, adress och öppettider. Ta med dig id-handling med foto när du ska rösta. Det kan till exempel vara körkort, pass eller tjänstelegitimation. Är du känd för röstmottagaren behövs ingen id-handling. Observera att röstkortet inte gäller som id-handling.  

Tillgängliga vallokaler

Alla våra vallokaler och lokaler för förtidsröstning är tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Röstmottagarna, som har tystnadsplikt, kan hjälpa dig att rösta.  

Vallokaler fria från partiers valarbete

Du som röstar ska kunna ha fri passage från närmaste parkering till vallokalen. I vallokalen, lokalen för förtidsröstningen eller i direkt anslutning till dessa får det inte finnas någon form av partipropaganda. Valarbete får inte heller bedrivas i närheten av ingången till lokalen. Insamlingar av något slag får inte ske inne i vallokalen. Skulle detta ändå ske ber vi dig kontakta ordförande eller röstmottagare i vallokalen.  

Behöver du hjälp att rösta?

Om du inte själv kan ta dig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få hjälp med att kunna rösta. Du kan få hjälp med:

  • Budröstning. Du kan budrösta genom någon person du känner. Det finns särskilt material som kan fås på kommunhuset i Båstad eller i förtidsrösningslokalerna. Du ska själv lägga i valsedel i valkuvertet. Detta ska intygas av ett vittne, minst fyllda 18 år.
  • Budröstning via lantbrevbäring. Har du lantbrevbäring kan du rösta den vägen. Kontakta Postnord för hjälp.
  • Ambulerande röstmottagare. Två av valnämnden utsedda personer kommer hem med valmaterial till dig. Du ska själv lägga i valsedel i valkuverten. Kuverten lämnas sedan till förtidsröstningslokalen på kommunhuset i Båstad. Vill du ha hjälp med röstningen ringer du valkansliet i Båstads kommun. Vi kommer överens med dig om dag och tid när vi ska komma.

Nytt för valet 2022

Det har tillkommit ett nytt valdistrikt  i Båstads kommun – Hemmeslöv-Riviera, vilket innebär att cirka 1 330 personer ska besöka en ny vallokal. Vallokalen på Förslövs skola har en ny ingång och i Västra Karup ska du rösta på bygdegården. Läs noga på ditt röstkort vilken vallokal samt adress du ska gå till på valdagen. 

Vad händer efter valet?

Direkt efter att vallokalerna har stängt startar den preliminära rösträkningen på plats. Då räknas alla röster som lämnats i vallokalen och alla förtidsröster. Du kan följa valresultatet på Valmyndighetens webbplats.

Onsdagen efter valdagen genomförs preliminär rösträkning hos valnämnden i kommunen. Då räknas alla kvarvarande röster, till exempel förtidsröster som inte hunnit levereras till valdistriktet på valdagen. Rösträkningen sker klockan 10 på kommunhuset i Båstads kommun. Rösträkningen är offentlig och du som vill kan närvara och följa räkningen.

Den slutgiltiga rösträkningen sker hos Länsstyrelsen. De meddelar valresultatet cirka två veckor efter valdagen. Då får du veta vilka partier och politiker som blivit invalda i kommunfullmäktige.

Efter valet börjar politikerna att förhandla med varandra om hur makten ska fördelas och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren. I oktober sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Nämndernas mandatperiod startar 1 januari 2023.

Valmyndigheten

På Valmyndighetens webbplats hittar du mycket information om valet. Informationen finns också på lättläst svenska och på olika språk.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!