Click to listen highlighted text!

Utsättning och lägeskontroll

Utsättning och lägeskontroll ska utföras av personal med mätningsteknisk kompetens:

 • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
 • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år

Båstads kommun samverkar med Ängelholms kommun inom kart- och mät-området. Kart- och mätenheten utför utsättning och lägeskontroll samt utfärdar intyg som lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Mättjänster beställs enklast via e-tjänster:

E-tjänst för beställning av utstakning/utsättning samt lägeskontroll

Har du inte möjlighet att beställa via e-tjänst så kontakta Ängelholm kommuns kundtjänst, telefon 0431-870 00 eller e-post till kartochmat@engelholm.se Ange fastighetsbeteckning, typ av uppdrag och önskat datum. Avgift för utsättning/lägeskontroll ingår inte i bygglovet, utan kommer att faktureras separat. För prisexempel, kontakta kart- och mätenheten.

Här visas en kort film på vad utsättning innebär.
Utsättning benämns i filmen som utstakning. Det är två olika ord för samma sak.

Om annan utför

Om du har mätningsteknisk kompetens och vill utföra utsättning/lägeskontroll själv, använd blanketten ”Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll“.

När du är godkänd ska du lämna in följande dokument via samhallsbyggnad@bastad.se:

 • skriftligt intyg över utförd utsättning/lägeskontroll
 • kartskiss med sammanhängande måttkedjor, det vill säga fasadmått på byggnader och mått till fastighetsgräns
 • eventuella avvikelser från beviljat bygglov redovisas i kartan med avvikande färg
 • redovisa färdigt golv-höjd (FG) i kartan
 • koordinatfil i Sweref 99 13 30 och färdigt golvhöjd (FG) i RH 2000

Tänk på detta innan du beställer en utsättning

 • Gör beställningen minst tio arbetsdagar innan du vill ha utsättning.
 • Se till att byggplatsen är ren från träd, buskar, stubbar, stora stenar, gamla byggnader som ska rivas, staket med mera.
 • Märk gärna ut dina gränser genom att sätta en pinne i järnrören för att underlätta mätingenjörens jobb och minska kostnaden.
 • Du ska helst ha grovschaktat marken i förväg om det är stor nivåskillnad där byggnad ska byggas.
 • Se till att det finns profilvirke:
  Till varje hörn på den blivande byggnaden går det åt 3 stolpar och 2 brädor (se bild nedan). Rekommenderad dimension för stolpar är 45×70 mm eller 45×95 mm och ca 1,3 till 1,5 m höga. Rekommenderad dimension för brädor är minst 22×95 mm och 1,5 till 2,0 m långa. Längden kan variera beroende på marknivå och övriga förhållanden.
 • Vid själva utsättningen ska fastighetsägaren eller byggaren vara med och slå ner profilstolpar samt även bekräfta att måttsättningen är rätt på kartan och att höjden blir rätt.

Profiler med snören efter en genomförd utstakning. Snörena beskriver fasadmåtten på den nya byggnaden.

 

Click to listen highlighted text!