Click to listen highlighted text!

Utredning kring framtidens räddningstjänst i Båstads kommun är klar

Senast ändrad: 25 maj, 2022 | Nyhet

Nu är utredningen kring räddningstjänstens organisation i Båstads kommun klar. Utredningen visar på att det är ett bra alternativ att söka medlemskap i Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Nu ska ledande politiker ta ställning till hur ärendet ska beredas vidare och när beslut ska fattas.

Kommunstyrelsen har sen tidigare beslutat att låta genomföra en oberoende utredning vad gäller räddningstjänstens organisation i Båstads kommun. Räddningstjänsten står inför stora utmaningar, bland annat med att rekrytera medarbetare men även en lagstiftning som innebär krav på en mer robust ledning av verksamheten för att möta framtida samhällsutveckling.

Konsult, Jan Wisén, har presenterat resultatet av utredningen för ledande politiker, några tjänstepersoner i kommunen samt medarbetare på räddningstjänsten.

– Vi har undersökt för- och nackdelar med att ha kvar räddningstjänsten som den är idag och hur det skulle bli om man ingår i ett förbund. Vi har landat i och står fast vid att det enda bra alternativet är att söka medlemskap i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Det skulle innebära verksamhetsmässiga fördelar men också ekonomiska fördelar över tid. Det skulle även medföra andra mervärden för kommunen som samarbeten i olika frågor, säger Jan Wisén, konsult från Prospero Management AB.

Utredningen lyfter fram behovet att behålla nuvarande antal brandstationer även vid ett eventuellt medlemskap för att kunna hantera den riskbild som finns inom kommunen. Dock behöver Båstad en ny brandstation eftersom varken lokalerna eller läget är optimalt idag. Utredningen föreslår att den bästa placeringen för en ny brandstation är i Hemmeslövsområdet. Utredningen föreslår också att behålla befintlig insatsledning i samarbete med räddningstjänsten i Laholm vilket då inte heller skulle påverkas av ett medlemskap i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

– Det är en gedigen utredning med perspektiven om största och bästa nytta. Utredningen är genomförd av sakkunniga personer. Vi kommer från politikens sida att ta ställning till slutsatserna och rekommendationerna. I nuläget är inga beslut fattade utan vi ska diskutera hur ärendet ska beredas vidare och när det ska lyftas upp för politiskt beslut, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen lyfter också frågan kring räddningstjänstpersonal i beredskap, så kallade RiB-anställd. Båstad har likt många kommuner svårigheter att rekrytera RIB-anställda därav belyser utredningen att mer insatser krävs för att öka möjligheten att få in fler RIB-anställda inte minst till våra egna verksamheter men även för att öka samarbetet med företagarna i kommunen.

– Alla medarbetare som berörs av utredningen har blivit inbjudna till en informationsträff. Exakt hur de kommer att påverkas om politiken väljer att besluta enligt rekommendationen vet vi inte idag. Nu ska vi se till att medarbetarna får vara så involverade som möjligt i processen framåt – det är en förutsättning för att det ska bli något bra utav det här, säger Jan Bernhardsson, avdelningschef teknik och service.

 

Click to listen highlighted text!