Click to listen highlighted text!

Torekov – Vejbystrand Etapp 18

Senast ändrad: 23 maj, 2018

Där hav möter land…………………..

Ledan följer stigar längs strandremsan. Bitvis är den ganska stenig. 17 km medelsvår vandring.

Området utgörs av både sand- och klapperstensstränder, flacka ljung- eller enbevuxna betesmarker med små vattengölar och kärr insprängda här och var. Kuststräckan har en rik flora och fauna. Under försommaren täcks marken av den rosa, lilla blomman trift. Bronsåldersgraven Dagshög, belägen alldeles intill leden, är Skånes största gravhög med en mycket artrik flora som berättar om en lång betestradition, kanske ända sedan graven byggdes för ca 3000 år sedan. Utmed hela kusten kan Du se spår av den intensiva stenhantering som bedrevs under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Många odlingsrösen, gärdsgårdar och t o m gravrösen har plockats på sten till stenkrossar belägna längs hela Bjärekusten, för att sedan i form av bl a makadam skeppas vidare till Danmark…………

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!