Click to listen highlighted text!

Våra arkiv

Senast ändrad: 28 mar, 2017

I kommunarkivet finns dokument som sträcker sig från år 1863 fram till nutid. I enskilda fall finns det ännu äldre handlingar, till exempel stadsförmannens arkiv från 1623.

Att ta del av allmänna handlingar är en av våra grundläggande rättigheter. Det är en viktig del av båda offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen. Vem som helst kan alltså begära att få läsa offentliga handlingar och behöver inte berätta vad man heter eller varför man vill läsa handlingarna.

I kommunarkivets samlingarna finns en mängd olika typer av handlingar från en rad olika verksamheter:

  • Beslutshandlingar som protokoll och utredningar, kartor och fastighetsritningar.
  • 30.000 digitaliserade bilder, varav några finns sökbara i det digitala bildarkivet.
  • Från företag och föreningar finns verksamhetsberättelser, bokslut och mycket annat.
  • I stadsarkivet finns också skolhandlingar i form av betygs-, examens- och skolkataloger.
Click to listen highlighted text!