Click to listen highlighted text!

Gröthögarna

Senast ändrad: 30 mar, 2017

Vinden blåser över forna stränder……………

Slingan följer Skåneleden under halva sträckan. Du vandrar mest på klappersten i flack terräng och det är 4 km medelsvår vandring. P-plats: Dalen, Ängalag nedre.

Området är omväxlande med torra strandängar, fuktängar, kärr, bäckar samt små gölar. Boskapen strövar fritt omkring och upprätthåller genom sitt betande ett öppet landskap och en möjlighet för rara växter att fortleva. Vandringen här på Ingelstorps strand har fått sitt namn av åtta stora gravrösen kallade Gröthögarna. Från parkeringen i Dalen kan Du skönja deras siluetter mot himlen långt borta vid horisonten. Kommer Du sedan närmare ser Du tydligt deras imponerande storlek där de reser sig upp ur klapperstensfälten som en hälsning från forna tider. Närvaron av forntida och nuvarande hav gör sig hela tiden påmind. Här och var ser Du också spåren efter äldre generationer Bjärebor som haft sin utkomst via sjöfart, stenkrossning, fiske, torvtäkt m m.

 

BRA ATT VETA
Slingan följer Skåneleden under halva sträckan. Du vandrar till stor del på klappersten i flack terräng. Kör väg 105 mellan Båstad och Torekov, sväng ner mot havet mot Dalen. Kör 2,1 km till P-plats vid strandängarna. Proviantera i Torekov.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!