Evenemangsscen
  • 23 maj - 2024

  • 17.00 - 18.00

  • Båstads bibliotek

Främmande invasiva arter i Skåne - Vad kan de ställa till med?

Föreläsning om invasiva arter. Allt fler främmande växtarter sprider sig i vår natur, men vad innebär det egentligen att en art är främmande och kanske invasiv? Och på vilka sätt kan invasiva arter påverka naturen och oss människor?

Torbjörn Tyler, forskare och museiintendent vid Lunds Universitets Biologiska Museum, hjälper oss att reda ut begreppen och samtidigt se komplexiteten i problemen.

Bjäre NSF, Studiefrämjandet och Båstad bibliotek.

Gratis

Senast uppdaterad: