Click to listen highlighted text!

Ungdomsbiljett till alla ungdomar i gymnasieålder

Senast ändrad: 23 jun, 2022 | Nyhet, Uncategorized

Alla ungdomar i gymnasieålder som är folkbokförda i Båstads kommun kommer att få en ungdomsbiljett från Skånetrafiken. Biljetten gäller från höstterminen det år du fyller 16 till och med vårterminen det år du fyller 19. Ungdomsbiljetten ersätter skolbiljetten som gymnasieelever tidigare ansökt om via Båstads kommun. Om du tidigare haft skolbiljett ska du behålla kortet så kommer ungdomsbiljetten laddas på befintligt kort i tid till skolstart. 

Till övriga ungdomar mellan 16-19 år kommer ett busskort automatiskt att skickas ut från Skånetrafiken med ungdomsbiljett laddat på kortet. Ansökan behöver alltså inte längre göras till Båstads kommun.

Du som studerar i Halland behöver göra en separat ansökan om skolbiljett till Hallandstrafiken. Ansökningsblanketten skickar du till Kundcenter på Båstads kommun.

Vid borttappat kort tillkommer en administrativ avgift. Vänd er till Kundcenter på Båstads kommun via e-post bastads.kommun@bastad.se eller telefon 0431-77 000 för att få ett ersättningskort.

Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne
Ungdomsbiljetten är personlig och får inte lånas ut. Kom ihåg att du måste fylla i ditt namn på baksidan av kortet. Är du över 18 år kan du behöva visa legitimation när du reser med kortet. Tänk därför på att ta med detta på resan. Vid kontroll av kortet kan personalen se namn, födelsedatum och giltighet på kortet i sin handdator.

Din ungdomsbiljett gäller för fritt resande dygnet runt inom hela Skåne. Du kan resa med din ungdomsbiljett på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken. Det innebär stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, närtrafik som körs av taxi samt färjan mellan Landskrona och Ven.

Click to listen highlighted text!