Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – Tegelugnslyckan 11 och 17

Senast ändrad: 31 aug, 2021 | Nyhet

Huvudsyftet för planen är att möjliggöra för bostäder kompletterat med handel inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17. Bebyggelsen ska anpassa till planområdets topografi.
Byggnaderna närmast Köpmansgatan ska även anpassas till områdets kulturvärden och ett annan syfte är också att bevara och utveckla Borgens kulturhistoriska värden.
Click to listen highlighted text!