Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – Östra Karup 24:2 med flera

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Planområdet omfattar verksamhetsområdet Båstadporten i Östra Karup. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga verksamheter i området. Syftet är också att utöka byggrätten.

Samråd

Detaljplanen finns utställd på kommunkontoret, Vångavägen 2 i Båstad samt på biblioteket i Östra Karup under tiden 190117 – 190301.

Här hittar du mer information om detaljplanen för Östra Karup 24:2 samt andra detaljplaner som är under arbete. 

Click to listen highlighted text!