Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – del av Hemmeslöv 5:9

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fastighet avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av planområdet som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, H, K).

Här hittar du mer information om detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9 samt andra detaljplaner under arbete.

Click to listen highlighted text!