Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) i Hemmeslöv, Petersberg

Senast ändrad: 10 maj, 2022 | Nyhet, Uncategorized

Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 (fd 6:2) i Hemmeslöv, Petersberg är nu utställd för granskning under tiden 2022-05-10 till och med 2022-06-28.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola, vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

Mer information om detaljplanen

Click to listen highlighted text!