Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Detlajplan för Hemmslöv 5:9 mfl i Hemmeslöv

Senast ändrad: 5 jun, 2019

Nu finns detaljplanen detlajplanen för Hemmslöv 5:9 mfl i Hemmeslöv,, ute för granskning.

Syftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra tomten möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt. I gällande detaljplan finns ett stort område som inte får bebyggas och berörda ledningar utreddes inte exakt i samband med upprättandet, vilket gör tomten mycket svårt att nyttja som den är idag.
Detaljplanen är utställd för granskning tiden 190603 — 190712.

 

Mer information om detaljplanen hittar du här

Click to listen highlighted text!