Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – detaljplan för Östra Karup 24:2, Östra Karup, Båstad

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga verksamheter i området men även för förtätning i området genom att anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden, det vill säga att anpassa gränserna mellan allmän platsmark och kvartersmark baserat på hur ytorna används i verkligheten.

Läs mer om detaljplanen och andra detaljplaner under arbete.

Planbeskrivning Östra Karup

Samrådsredogörelse

Plankarta Östra Karup

Underrättelse Östra Karup

 

Click to listen highlighted text!