Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – detaljplan för Nejlikan 4 mfl, Båstad Sportcenter/Drivan i Båstad

Senast ändrad: 12 okt, 2022 | Nyhet

Nu är detaljplanen för Nejlikan 4 mfl, Båstad Sportcenter/Drivan i Båstad tillgänglig för granskning.

Huvudsyftet med detaljplanen är att se över befintlig byggrätt för att rätta till planavvikelser som gjorts och ge befintliga verksamheter bättre utvecklingsmöjligheter. Planen syftar också till att möjliggöra en utökning av idrottsverksamheten och lokaler för tillfällig vistelse, till exempel vandrarhem och liknande, samt en mer ändamålsenlig parkering. Inom planområdet möjliggörs även en yta för både parkering samt andra tillfälliga idrottsaktiviteter i form av exempelvis en skridskobana vintertid. I detaljplanen fastställs även område för park och natur.

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 2022-10-13 till och med 2022-11-10.

Så kan du påverka under granskningsfasen

Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt.

Du skickar dina synpunkter till: Samhällsbyggnad 269 80 Båstad eller via mail på samhallsbyggnad@bastad.se   

Läs mer om detaljplanen och om hur du kan påverka 

Click to listen highlighted text!