Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad

Senast ändrad: 17 maj, 2021 | Nyhet

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad är nu utställd för granskning under tiden 2021-04-28 till och med 2021-06-07. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation i 2-3 våningar i form av bostäder, centrumverksamhet i bottenvåning längs Köpmansgatan samt underjordiskt parkeringsgarage.

Mer information om detaljplanen

Click to listen highlighted text!