Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

Senast ändrad: 14 sep, 2021 | Nyhet

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv är nu utställd för granskning under tiden 2021-09-15 till och med 2021-10-20. Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya fastigheter för verksamheter, där personaltät verksamhet liksom en mångfald av verksamheter är en kommunal målsättning.

Mer information om detaljplanen

Click to listen highlighted text!