Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning av detaljplan

Senast ändrad: 11 sep, 2023 | Nyhet, Uncategorized

Nu är detaljplanen för del Hemmeslöv 5:9 med flera, Entré Båstad, etapp 2 i Båstad utställd för granskning.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ta fram ny verksamhetsmark och mark för teknisk anläggning i form av fjärrvärmeverk i anslutning till handels- och verksamhetsområdet Entré Båstad. Syftet är också att göra det möjligt att utveckla befintlig etablerad verksamhet inom Entré Båstad etapp 1 samt att säkerställa och möjliggöra dagvattenhantering samt gång- och cykelstråk inom allmän plats.

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 11 september till och med 9 oktober 2023 på följande platser:

  • Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad.
  • Biblioteket i Båstad, Lyckan 7.

Samtliga handlingar finns här

Lämna synpunkter

Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt. Skicka dina synpunkter senast 9 oktober 2023 till:

Samhällsbyggnad
Båstads kommun
269 80 Båstad

eller via e-post till samhallsbyggnad@bastad.se

Click to listen highlighted text!