Click to listen highlighted text!

Underrättelse om förnyad granskning – detaljplan för Banken 1, Båstad

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandad bebyggelse i form av bostäder, centrumverksamhet samt underjordiskt parkeringsgarage inom mark som idag är planlagd för handel och bebyggd med matvaruaffär (före detta ICA Gamlegården).

Läs mer om detaljplanen och andra detaljplaner under arbete.

Underrättelse

Planbeskrivning

Click to listen highlighted text!