Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen mfl

Senast ändrad: 10 jun, 2022 | Nyhet

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras. Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.

Vill du veta mer om detaljplanen? Se alla pågående detaljplaner.

Click to listen highlighted text!