Click to listen highlighted text!

Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Senast ändrad: 6 dec, 2021 | Nyhet

Just nu arbetar Båstads kommun med ett planprogram för Lyckanområdet i Båstad. Syftet är att planera långsiktigt för utvecklingen av Båstads centrala delar och skapa förutsättningar för att området kring Lyckantorget förblir en naturlig och trivsam centrumplats.

Den 25 november hölls ett öppet hus där allmänheten fick chansen att lämna åsikter om områdets framtida utformning. Hade du inte möjlighet att närvara på öppet hus kan du istället lämna synpunkter via en enkät nedan fram till den 5 december.

I arbetet med planprogrammet för Lyckanområdet kommer möjligheterna att utöka med fler centrumfunktioner och fler bostäder att undersökas. Trafik- och parkeringssituationen kommer också att ses över samt möjligheterna att utveckla torget och områdets gröna miljöer.

Arbetet har precis påbörjats och det är viktigt att i ett tidigt skede av processen få veta vad allmänheten tycker om området idag och vad medborgarna skulle vilja bevara respektive utveckla och förändra för framtiden. Din åsikt som medborgare är kommunens viktigaste kunskapsunderlag i den fortsatta processen.

Lämna synpunkter via en enkät

Hade du inte möjlighet att närvara den 25 november finns även möjlighet att bidra med tankar och synpunkter genom en enkät. Lämna dina synpunkter i enkäten via länken nedan.

OBS. Tidsperioden för enkäten avslutades den 5 december.

Kartvy över planområdet Lyckan.

Lyckanområdet i centrala Båstad i kartvy.

Click to listen highlighted text!