Click to listen highlighted text!

Träd, buskar och häckar

Senast ändrad: 21 mar, 2023

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten kring din tomt. Därför är det viktigt att du ser till att träd, buskar eller häckar inte skymmer sikten i korsningar eller vid utfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd för gående eller bilar.

Redan när du planterar dina träd, buskar och häckar behöver du planera för att de växer och därför är det bra att sätta dem på ett lagom avstånd från trottoar eller gata. När de sen växer till sig är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att det inte skymmer sikten i trafiken. Här kan du läsa vad som gäller.

 

Du som har tomt intill en gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Fri höjd ska minst vara:

  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelväg
  • 4,6 meter över körbana

 

Du som har utfart mot gata

Om din tomt gränsar mot en gata behöver du se efter dina växter inom en så kallad sikttriangel.  Sikttriangeln får du fram om du mäter 2,5 meter åt varje håll från hörnet vid din utfart. Inom sikttriangeln får dina växter eller annat inte vara högre än 80 centimeter.

Du som bor på en hörntomt

Bor du på en hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata har du också en skyldighet att se efter dina växter inom den så kallad sikttriangeln. I detta fall får du fram sikttriangeln om du mäter 10 meter åt varje håll från din hörntomt. Växterna eller annat får inte vara högre än 80 centimeter inom detta område.

Läs mer i broschyren från Sveriges kommuner och landsting ”Klipp häcken!”

Vad säger lagen?

Lagen säger att fastighetsägare har en skyldighet att se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Läs mer på riksdagens webbplats:

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!