Click to listen highlighted text!

Gräva på allmän mark

Senast ändrad: 21 jan, 2022

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du tillstånd. För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark krävs ett markavtal.

Så ansöker du om tillstånd

Du ska utföra arbetet enligt Anvisningar för grävning i allmän mark

Du behöver göra två ansökningar när du ska gräva på allmän mark:

Viktigt veta var ledningar går

När du ska gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar är dragna. Annars riskerar du att skada dessa ledningar och du kan bli skadeståndsskyldig. Du kan börja med att se om ledningarna finns registrerade på ledningskollen.se. Om inte kontaktar du den som äger ledningen.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet från Båstads kommun. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna.

Du kan behöva tillstånd från polisen

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos Polisen.

Du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassat som fornminne behöver du tillstånd från länsstyrelsen.

Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare

Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren.

Du behöver dispens för att gräva i naturreservat

Om du vill gräva i något av våra naturreservat behöver du i regel dispens från reservatsföreskrifterna. Det söker du hos Länsstyrelsen. Hos Länsstyrelsen kan du också se vilka naturreservat som finns i Båstads kommun.

Click to listen highlighted text!