Click to listen highlighted text!

Bidrag till enskilda vägar, vägföreningar

Senast ändrad: 25 feb, 2020

Är du ansvarig för en enskild väg? Då kan du ha rätt till bidrag för att sköta om din väg. Det finns olika typer av kommunala bidrag.

Underhållsbidrag

Du som är väghållare för en enskild väg kan ha rätt att få kommunalt bidrag till drift och underhåll av den enskilda vägen.

Normer för kommunalt underhållsbidrag till enskilda väghållare i Båstads kommun

Bidrag till punktinsatser

Du som är väghållare för en enskild väg har möjlighet att ansöka om ett extra bidrag vid större insatser på ert vägnät. Det kan handla om exempelvis trafiksäkerhetshöjande åtgärder, asfaltering eller andra större underhållsarbeten.

Ansökan ska vara Teknik och service tillhanda senast den 30 april samma år som åtgärden planeras att utföras.

Ansökan om bidrag (gäller enstaka insatser) till vägförening, vägsamfällighet, enskild väghållare 

Utsmyckningsbidrag

Utsmyckningsbidrag kan sökas av registrerade vägföreningar inom Båstads kommun.

Syftet med bidraget är att ge vägföreningen möjlighet att arbeta med försköning av utemiljön inom sitt skötselområde.

För ansökan används blanketten Ansökan Utsmyckningsbidrag. Här kan du läsa mer om Utsmyckningsbidragets regler.

Årsredovisning för vägsamfälligheter

Här hittar du blanketten Årsredovisning Vägsamfälligheter.

Mer information om enskilda vägar:

Information på Trafikverkets webbplats

Click to listen highlighted text!