• Större fel eller fel som innebär fara för trafik eller elsäkerhet – snarast
  • Busshållplatser, övergångsställen, vägkorsningar – inom en vecka
  • Där fler än två lampor på rad är slocknade – inom en månad
  • Slocknade enstaka lampor – inom tre månader
Ansvaret för belysningen

Kommunen ansvarar för belysningen på gator, vägar, cykelvägar, parker och torg. Det kan finnas undantag eftersom gemensamhetsanläggningar även har eget ansvar för belysning i vissa områden.

Trafikverket ansvarar för belysningen på vissa av de större vägarna i våra tätorter.

Skånetrafiken ansvarar för belysningen i busshållplatserna.

LED-belysning

Båstads kommun byter varje år ut gamla ljuskällor till armaturer av LED-typ (lysdioder) på olika håll. LED förbrukar mindre energi än de flesta andra typer av ljuskällor. De har också längre livslängd, vilket gör att kostnaderna för underhåll blir avsevärt lägre.