Click to listen highlighted text!

Asfaltering

Senast ändrad: 2 okt, 2019

Båstads kommun förvaltar cirka 50 mil bilväg och 15 mil gång- och cykelväg. Varje år lagar eller byter vi ut asfalten på några av de gator och vägar som vi ansvarar för. Här får du information om vilka vägar vi planerar att reparera eller asfaltera om i år.

Asfalten slits mest under vintersäsongen då temperaturväxlingen gör att vattnet i marken fryser och tinar flera gånger. Efter vintern reparerar vi de gropar i gatan, så kallade potthål, som bildats. Vi planerar årligen vad som ska utföras och det kan du läsa om i vår aktuella asfaltsplan. Vi stänger oftast inte av några vägar under arbetena, men du hjälper oss om du kör försiktigt om och när du behöver passera vägarbetsområdet.

INFO om asfalteringsarbeten inom Båstads kommun

Förslövs skola – Infarten från Margretetorpsvägen till Förslövs skola och Skogsbyn Förskola kommer att fräschas upp i samband med ombyggnationen av Förslövs skola. Ytterligare investeringar i asfaltbeläggning kommer därmed endast att sträcka sig till akuta lagningsåtgärder.

Mer info

Under 2017 planerar vi att asfaltera på ett antal platser där kommunen är väghållare. Kommunens asfalteringsarbeten samordnas så mycket som möjligt med ledningsägare och planerade ledningsarbeten, exempelvis är vi mycket restriktiva med att asfaltera en gata där det inom det närmaste åren planeras större VA-arbeten eller fibernedläggningar.

Tiderna är preliminära och kan ändras. Fler platser kan tillkomma med anledning av akuta behov eller planerade ledningsarbeten.

Click to listen highlighted text!