Click to listen highlighted text!

Ansvariga för vägnätet

Senast ändrad: 21 sep, 2020

Båstads kommun ansvarar för de flesta av gatorna i centrala delar av Båstad och Torekov. Alla större vägar, som till exempel väg 105 och 115, samt vägar på landsbygden är Trafikverket ansvarigt för. Det finns också många småvägar som enskilda väghållare ansvarar för.

Kommunal väg

Båstads kommun ansvarar för att de kommunala vägarna fungerar. Det handlar om drift och underhåll av vägar och gator, men också om att utveckla vägnätet så att det blir bättre och säkrare.

Statlig väg

Trafikverket ansvarar för statliga vägar. I Båstads kommun handlar det bland annat om motorvägen E6, väg 115, väg 105 samt många av landsvägarna på Bjärehalvön.

Enskild väg

På en del mindre vägar är den enskilde väghållaren ansvarig. Det kan vara vägsamfälligheter, vägföreningar, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer.

Relaterad information

Båstadkartan kan du se vilka som är enskilda vägar, kommunala vägar och statliga vägar – välj fliken Trafik.

Trafikverkets webbplats finns en karta där du kan se alla vägar i Sveriges.

För allmänna frågor och svar om Gemensamhetsanläggningar

Click to listen highlighted text!