Click to listen highlighted text!

Trafik och gator

Senast ändrad: 11 feb, 2021

Här får du information om Båstads kommuns gator, vilka vägarbeten som pågår just nu och här kan du också söka tillstånd att gräva på allmän mark.

Teknik och service ansvarar för trafiksäkerheten, trafikregleringar och parkering på de kommunala vägarna. Vi anlägger nya gator och underhåller de befintliga gatorna där kommunen är väghållare och ser till att gatubeläggningarna förnyas vid behov. Gator och vägar där kommunen är väghållare städas en gång på våren.

 
 
Gräva på allmän mark

Gräva på allmän mark

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du tillstånd. För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark
Belysning och gatlyktor

Belysning och gatlyktor

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg i våra tätorter och för trafiksäkerheten.
Bidrag till enskilda vägar, vägföreningar

Bidrag till enskilda vägar, vägföreningar

Är du ansvarig för en enskild väg? Då kan du ha rätt till bidrag för att sköta om din väg. Det finns olika typer av kommunala bidrag.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!