Click to listen highlighted text!

Planprogram

Senast ändrad: 16 mar, 2017

Ibland föregås detaljplanen av ett planprogram. Där utreds de stora frågorna, som lämplig användning av området, vägar, vatten- och avloppsfrågor med mer. Här får du information om aktuella större planprogramsprojekt.

Precis som under samrådsskedet till detaljplanen kan det hållas ett samrådsmöte och man har möjlighet att lämna synpunkter. Planprogrammet godkänns av kommunfullmäktige

Läs mer om detaljplaneprocessen här

 

Click to listen highlighted text!