Click to listen highlighted text!

Pågående planering

Framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Torekov

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott och referensgrupp är projektdeltagare i projektet ”Torekovs framtid” som drevs lokalt av Torekovs invånare under 2019.

Vi är nu under framtagande av planförslag inför samråd. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, förslag eller funderingar.

Bildtext: Processbild för framtagande av fördjupad översiktsplan för Torekov.

Inventering av bebyggelsens kulturmiljövärden i Torekov

Under augusti-september 2021 genomfördes en översiktlig bebyggelseinventering i Torekovs tätort med omnejd. Syftet med inventeringen var att uppdatera kunskaperna om bebyggelsens kulturmiljövärden på orten och att ta fram ett viktigt underlag i samhällsbyggnadsprocessen.
Arbetet görs som en del i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen i Torekov.

Bebyggelsen kommer att klassificeras

Bebyggelsen kommer att klassas med koppling till lagstiftningen (plan- och bygglagen samt kulturmiljölagen). Förutom den information som kommer att registreras om byggnaderna kommer klassningen vara en vägledning för hur kulturmiljövärden ska hanteras i den fortsatta samhällsbyggnadsprocessen som till exempel vid detaljplanering och bygglov. Inventeringen kommer att dokumenteras i kommunens digitala geografiska informationssystem (GIS) och senare även finnas tillgänglig i webbkartan Båstadkartan, där den som vill kan uppsöka informationen om till exempel sin fastighet.

Bakgrund

I samband med antagandet av översiktsplanen i maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Torekov ska tas fram. Projektrapporten “Torekov – byn vid havet” från projektet Torekovs framtid är tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen utgångspunkter för den nya fördjupningen.

Projektplanen för framtagande godkändes på kommunfullmäktige den 21 oktober 2020.

Den tidigare fördjupade översiktsplanen för Torekov beslutades inte längre vara gällande i samband med antagandet av den kommunomfattande översiktsplanen ÖP2030 i maj 2020.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!