Click to listen highlighted text!

Pågående planering

Framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Torekov

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsen arbetsutskott och referensgrupp är projektdeltagare i projektet ”Torekovs framtid” som drevs lokalt av Torekovs invånare under 2019.

Vi är nu under framtagande av planförslag inför samråd, som beräknas till hösten 2021.

Bildtext: Processbild för framtagande av fördjupad översiktsplan för Torekov.

 

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, förslag eller funderingar.

Vilka förslag och synpunkter som kommer arbetas in i planen beror på vilka ställningstagande kommunen gör och vilka avvägningar som görs mellan olika allmänna, kommunala och statliga intressen.

Enligt den preliminära tidplanen beräknas samråd kunna hållas under hösten 2021. Under samrådet kommer planförslaget hållas tillgängligt på kommunens webb och den som vill kommer kunna lämna in synpunkter på förslaget.

Bakgrund

I samband med antagandet av översiktsplanen i maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Torekov ska tas fram. Projektrapporten “Torekov – byn vid havet” från projektet Torekovs framtid är tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen utgångspunkter för den nya fördjupningen.

Projektplanen för framtagande godkändes på kommunfullmäktige den 21 oktober 2020.

Den tidigare fördjupade översiktsplanen för Torekov beslutades inte längre vara gällande i samband med antagandet av den kommunomfattande översiktsplanen ÖP2030 i maj 2020.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!