Click to listen highlighted text!

Översiktsplanering

Senast ändrad: 26 okt, 2023

Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 antogs i maj 2020 och omfattar hela kommunens yta.
En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Just nu pågår framtagandet av en fördjupad översiktsplan i Torekov, läs mer under pågående planering.

Arkitekturpolicy

Arkitekturpolicy

Under 2022 inventerades samtliga tätorter och större byar i Båstads kommun för att belysa vilka arkitektoniska värden som finns i kommunen. I samband med detta har riktlinjer för bevarande av
Pågående planering

Pågående planering

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Arbetet leds av kommunens styrgrupp tillsammans med projektet ”Torekovs framtid”
Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan

Översiktsplanen ÖP2030 antogs i maj 2020 och beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt.
Planeringsunderlag

Planeringsunderlag

Dokument som stöd för framtida planering och handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!