Click to listen highlighted text!

Gällande detaljplaner

Senast ändrad: 9 nov, 2022

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Båstads kommun.

Så här hittar du gällande detaljplaner via Båstadkartan:

  1. Öppna Båstadkartan via denna länk.
  2. Gällande detaljplaner visas som blå fält. Pågående planer visas som blårandiga fält. Zooma in till det område du är intresserad av.
  3. Klicka med musen på det område du är intresserad av. Via rutan du får upp kan du klicka dig vidare till respektive detaljplans plankarta och dokument.

Om du har frågor kring detaljplaner eller hur du hittar rätt detaljplan via kartan kan du få hjälp via Båstad kommuns medborgarservice. Gäller det handläggning kopplar de dig vidare om ärendet behöver en handläggare.

Den som vill ha ersättning för skador pga detaljplanen enligt 14 kap Plan- och Bygglagen måste väcka talan om detta vid fastighetsdomstolen inom två år.
Tiden räknas från det datum detaljplanen vunnit laga kraft . Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

Click to listen highlighted text!