Click to listen highlighted text!

Detta är en detaljplan

Senast ändrad: 21 sep, 2021

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Det skiljer sig frånsådana dokument som bara innehåller råd eller tips.

 

Detaljplanen styr bland annat:

  • Har marken får användas (till exempel för bostäder, handel park med mera.
  • Hur stora och höga husen får vara.
  • Hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgräns.
  • Hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.
Här hittar du Båstad kommuns gällande detaljplaner. 
En detaljplan består av en plan- och illustrationskarta, en planbeskrivning. Ibland ingår även program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

 

Viktigt om du vill bygga om eller bygga nytt

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska bebyggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. Det är alltid klokt att redan i planeringsstadiet kontakta bygglov. Om det inte finns en detaljplan så är det kommunen som avgör om det behövs tas fram en sådan innan du kan påbörja bygget.

Du kan ansökan om att en detaljplan ska tas fram eller ändras här.

 

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!