Click to listen highlighted text!

Planering och utveckling

Senast ändrad: 28 dec, 2023

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med samhällsplanering att göra.

Båstads utveckling vägleds av flera strategiska planer som samlar och behandlar viktiga frågor ur ett planeringsperspektiv. Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i framtiden eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten. De har en hållbar utveckling i fokus. 

Som invånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av detaljplanerna.

Översiktsplanering

Översiktsplanering

Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 antogs i maj 2020 och omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och
Detaljplanering

Detaljplanering

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du detaljplaner för olika områden i Båstads kommun.

Detaljplaner aktuella för samråd

Detaljplaner aktuella för granskning

Antagna planer i väntan på laga kraft

Överklagade detaljplaner

Click to listen highlighted text!