Click to listen highlighted text!

Parkering

Båstads kommun har ca 3 000 allmänna parkeringsplatser varav 2 600 i Båstad och 400 i Torekovs tättbebyggda område. Se kommunens parkeringskarta.

Vid större evenemang hänvisas besökande i första hand till Prästlidens parkering som ligger i västra delen av centrala Båstad. Här har du promenadavstånd till Centrum, Hamnen, tennisarenan, torget och kyrkan. Under tiden juni – augusti är den avgiftsbelagd.

På gatumark är tidsbegränsningen för parkering 24 timmar om inget annat är angivet med vägmärke.

Parkering i terräng är förbjudet inom tättbebyggt område.

Parkeringen övervakas av parkeringsvakter. Fordon som är uppställda mot gällande lokal trafikföreskrift eller som hindrar trafiken riskerar att bli flyttade med stöd av lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2004:5) om flyttning av fordon.

Parkeringsdispenser

Vissa boende, hantverkare och andra näringsidkare i Båstads kommun kan ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna. Det innebär att de inom kommunen kan parkera även där trafiken är reglerad.

För ansökan som tillstyrkts finns dispensen att hämta i receptionen, kommunhuset i Båstad. Vid avstyrkande får den sökande meddelande om detta.

Parkeringsskiva

Följande tidsbegränsade parkeringsplatser är reglerade med p-skiva:  Lyckans torg,  Mariatorget, Malens torg, bakom tennismuseet och p-plats Ängelholmsvägen.  Titta på skyltningen för att se vad som gäller just där du ska parkera. P-skivan kan hämtas gratis på Turistbyrån eller Kommunhuset. Du kan även använda andra p-skivor.

Sommarregler i trafiken

Båstad har en kraftigt ökad trafikbelastning under sommaren vilket medför vissa trafikändringar under tiden juni – augusti. Bland annat blir vissa gator  enkelriktade och några få kring tennisområdet stängs av för allmän trafik under några veckor.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!