Click to listen highlighted text!

Tillfällig dispens från parkeringsreglerna

Senast ändrad: 17 mar, 2017

TIllfällig dispens från parkeringsreglerna finns för att underlätta för dig som till exempel är hantverkare och arbetar vid en tillfällig arbetsplats.

Du ansöker hos Båstads kommun, Teknik och service om tillfällig dispens och du kan ansökan om parkeringstillstånd från en vecka upp till ett år.

För att få dispens från parkeringsreglerna ska bilen vara nödvändig för det arbete du utför, det vill säga vara utrustad med till exempel verkstadsutrustning.

 

  • Tillståndet ger rätt till parkering i högst tre timmar i följd på platser där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar och högst åtta timmar där parkering är tillåten tre timmar eller längre.
  • Är platsen avgiftsbelagd behöver du inte betala någon avgift.
  • Parkering får inte ske mot trafikförordningens bestämmelser eller i zon reserverad för något särskilt ändamål.
  • Du får ingen ersättning om du förlorar ditt dispenskort och vi återbetalar inte redan inbetalad avgift.
Click to listen highlighted text!