Så ansöker du

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade genom att fylla i en blankett och skicka till oss.

 

  • Vill du ansöka via blankett laddar du ner blanketten här till höger. Du skickar sedan blanketten till: Båstads kommun, Teknik & service, 269 80 BÅSTAD eller mailar den till bastads.kommun@bastad.se
  • Läkarintyg ska ALLTID bifogas ansökan.