Click to listen highlighted text!

Det här är en detaljplan

Senast ändrad: 5 jan, 2017

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Det skiljer den från sådana dokument som bara innehåller råd och tips.

Detaljplanen styr bland annat:
  • Hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park med mera.
  • Hur stora och höga husen får vara.
  • Hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgräns.
  • Hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Här hittar du Båstads gällande detaljplaner (klickbart)

En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

Viktigt om du vill bygga om eller bygga till
Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska bebyggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Det är alltid klokt att redan i planeringsstadiet ta kontakt med bygglovsavdelningen. (klickbart till bygglov)

Om det inte finns en detaljplan är det kommunen som avgör om det behöver tas fram en sådan innan du kan påbörja byggnation.

Du kan ansöka om att en detaljplan ska tas fram eller ändras (Klickbar till ansökningsblankett)

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Rubrik

Text och länk

Rubrik

Text skriver du här och du kan även blanda in länkar om du vill

Rubrik

I denna ruta kan du både ha bild och text Tjej med hund3

Rubrik

Text och länk

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Click to listen highlighted text!