Click to listen highlighted text!

Lokala trafikföreskrifter

Senast ändrad: 16 mar, 2017

Alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen. Dessa regler är generella och gäller i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Båstads kommun.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Det finns oftast vägmärken uppsatta som visar på den lokala trafikregeln, till exempel där det är parkeringsförbud. En del av de lokala trafikföreskrifterna är dock allmänna, det vill säga att de inte behöver märkas ut med vägmärken. Du är som trafikant ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Vägmärken används däremot bara undantagsvis för att visa på reglerna i Trafikförordningen. Exempel på en sådan regel är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, en regel som man inte använder skylt till.

Alla Båstads kommuns lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. (Välj ”Sök föreskrift” i vänstermenyn och sedan Skåne län och Båstads kommun. Skriv sedan in ”1278” i det första fältet för ”Beteckning” för bästa sökresultat.)

Lokala trafikföreskrifter hanteras av Teknik och service. De flesta föreskrifterna tar kommunstyrelsen beslut om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Click to listen highlighted text!