Click to listen highlighted text!

Torghandel

Senast ändrad: 28 dec, 2023

I Båstads kommun finns det ett 30-tal torgplatser på fyra torg med möjlighet till torghandel alla dagar i veckan. Du kan hyra både fasta och tillfälliga platser. Vi vill gynna den traditionella torghandeln och ser därför gärna handlare som säljer hantverks- och lantbruksprodukter.

Torghandeln ger ett mervärde för både företagare och kunder. Färsk frukt, grönsaker och blommor byter ägare som många gånger har odlats lokalt. På tre av kommunens torg kan även så kallade foodtrucks hyra torgplats.

Torgplats ansöker du om direkt hos kommunen. Du behöver inget polistillstånd.

Olika typer av torgplatser

På torgen finns fasta platser som hyrs årsvis, bokningsbara platser under sommarmånaderna och tillfälliga platser, även kallat dagplatser.

Fasta platser

Du kan hyra en fast torgplats under ett år. Du ansöker om platsen via kommunen webb. Blir ansökan godkänd skriver du avtal med kommunen.

Ansökan om fast torgplats (pdf)

 

Det här gäller för fasta platser

Du får sälja dina varor alla dagar klockan 7-19. Under perioden 1 juni till och med 31 augusti får försäljningen pågå till klockan 21.

Tidigast 30 minuter innan får du börja ställa i ordning din plats. Du måste finnas på plats senast klockan 9 om du vill använda platsen den dagen. Är du inte på plats då har kommunen rätt att hyra ut platsen som en tillfällig plats den dagen.

Ditt försäljningsställe ska vara välskött och färgerna ska vara dämpade.

Varuleveranser med fordon måste ske innan klockan 10.30.

Torgplatsen ska hållas ren och i ordning under hela torgdagen. Du sorterar dina sopor och tar dem med dig från platsen vid dagens slut. Du får inte använda allmänna papperskorgar till ditt avfall. Spillvatten från till exempel smält is, diskvatten eller frityrolja får inte släppas ut i dagvattenbrunnar. Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska alla varor vara bortplockade. Du lämnar torgplatsen tom och städad.

Du måste använda platsen under minst 40 dagar under året fördelat på minst 20 veckor. Minst tre timmar per dag. Följer du inte dessa regler får du betala ytterligare en årsavgift.

Önskar du en högre storlek på säkringen än 230 v, anmäler du det till Bjärekraft. Mer information finns i avtalet.

Avtalsperioden gäller för ett kalenderår. Oavsett när på året du tecknar ett avtal debiteras du en hel årsavgift. Avtalet upphör den 31 december. Vill du fortsätta din torghandel måste du ansöka på nytt.

Följer du inte villkoren och de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel har kommunen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ingen avgift återbetalas.

Bokningsbar plats under sommarmånaderna

Alla bokningsbara platser för sommaren 2023 är uppbokade.

Du kan hyra en fast torgplats under perioden 1 juni till och med 31 augusti.

Torgplatsen kan endast bokas under hela perioden och i mån av plats. Du ansöker om platsen via kommunen webb. Blir ansökan godkänd skriver du avtal med kommunen.

Ansökan om bokningsbar torgplats under perioden 1 juni till och med 31 augusti (pdf)

 

Det här gäller för bokningsbara platser under sommarmånaderna

Under denna period får du sälja dina varor alla dagar klockan 7-21. Tidigast 30 minuter innan får du börja ställa i ordning din plats.

Du måste finnas på plats senast klockan 9 om du vill använda platsen den dagen. Är du inte på plats då har kommunen rätt att hyra ut platsen som en tillfällig plats den dagen.

Ditt försäljningsställe ska vara välskött och färgerna ska vara dämpade.

Varuleveranser med fordon måste ske innan klockan 10.30.

Torgplatsen ska hållas ren och i ordning under hela torgdagen. Du sorterar dina sopor och tar dem med dig från platsen vid dagens slut. Du får inte använda allmänna papperskorgar till ditt avfall. Spillvatten från till exempel smält is, diskvatten eller frityrolja får inte släppas ut i dagvattenbrunnar. Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska alla varor vara bortplockade. Du lämnar torgplatsen tom och städad.

Önskar du en högre storlek på säkringen än 230 v, anmäler du det till Bjärekraft. Mer information finns i avtalet.

Avtalsperioden är den 1 juni till och med den 31 augusti. Oavsett när under perioden du tecknar ett avtal debiteras du hela avgiften. Avtalet upphör den 31 augusti.

Följer du inte villkoren och de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel har kommunen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ingen avgift återbetalas.

Tillfälliga platser

Det finns också tillfälliga platser eller så kallade dagplatser. Till dessa platser lämnar du in en intresseanmälan. Senast klockan 16 dagen innan får du reda på om platsen är din. Du kan tilldelas max två platser samma dag. Dessa två platser ska då vara bredvid varandra.

Skolklasser och ideella föreningar utan kommersiellt intresse kan använda tillfälliga platser gratis om det finns plats. Du lämnar in en intresseanmälan precis som vanligt.  

 

Så här gör du för att anmäla ditt intresse för en tillfällig plats

Mejla din intresseanmälan till kommunen senast klockan 12 dagen innan. Du får besked innan klockan 16 om du får en plats dagen efter eller inte.

Är du intresserad av en tillfällig plats på en helg eller dag efter helg måste du mejla närmast helgfria vardag. Till exempel måste du skicka din intresseanmälan senast klockan 12 en fredag om du vill ha en torgplats på lördag, söndag eller måndag. Observera andra helgdagar mitt i veckan.

Mejla intresseanmälan eller motsvarande uppgifter till bastads.kommun@bastad.se

Intresseanmälan om tillfällig torgplats (pdf)

Anmälan är bindande. Blir du beviljad en plats kommer du att faktureras för platsen.  

 

Det här gäller för tillfälliga platser

Du får sälja dina varor alla dagar klockan 9-19. Under perioden 1 juni till och med 31 augusti får försäljningen pågå till klockan 21. Du får inte ställa upp fordon eller varor innan du blivit tilldelad en plats.

Ditt försäljningsställe ska vara välskött och färgerna ska vara dämpade.

Varuleveranser med fordon måste ske innan klockan 10.30.

Torgplatsen ska hållas ren och i ordning under hela torgdagen. Du sorterar dina sopor och tar dem med dig från platsen vid dagens slut. Du får inte använda allmänna papperskorgar till ditt avfall. Spillvatten från till exempel smält is, diskvatten eller frityrolja får inte släppas ut i dagvattenbrunnar. Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska alla varor vara bortplockade. Du lämnar torgplatsen tom och städad.

Faktureringen av torgplatsen sker inom 30 dagar efter att torgplatsen använts.

Får du frågan ska du kunna visa företagets registreringsbevis, F-skattebevis eller F-skattsedel och eventuella tillstånd för livsmedelshantering.

 

Torgplatser i kommunen

Det finns torgplatser på fyra ställen i kommunen, tre i Båstad och ett i Torekov. Sammanlagt finns det ett 30-tal platser. Här hittar du en lista med information om alla torgplatser.

Torget Lyckan i Båstad

På torget Lyckan finns det sju försäljningsplatser, sex platser på 6×4 meter och en plats på 4×4 meter.

Karta över torgplatserna på torget Lyckan (pdf)

Här får du sälja från torgstånd, bord eller en släpvagn som är utrustad för försäljning. Ditt fordon får du parkera på annan plats. Behöver du ditt fordon för din verksamhets skull finns en möjlighet till undantag, till exempel foodtruck.

Du får inte använda torgplatsen som serveringsyta.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter – årsplats
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
Årsplats 4 790kronor 5 860 kronor
El 5 325 kronor 5 325 kronor

 

Avgifter – bokningsbar plats under perioden 1 juni – 31 augusti
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
Bokningsbar plats 6 070 kronor 12 250 kronor
El 1 600 kronor 1 600 kronor
 
 Avgifter – tillfällig plats
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
30 september – 31 maj  190 kronor 300 kronor
1 juni – 31 augusti 300 kronor 750 kronor
 Avgift för el    
Plats 1, 2 och 3 (25A och 2 uttag) 425 kronor 425 kronor
Plats 4, 5 och 6 (16A och 1 uttag) 370 kronor 370 kronor
Plats 7 (230v och 1 uttag) 160 kronor 160 kronor
 
Båstad torg

På Båstad torg finns det åtta försäljningsplatser på 4×4 meter.

Karta över torgplatserna på Båstad torg (pdf)

Här får du sälja från torgstånd eller bord. Torget ska gynna traditionell torghandel. Ditt fordon får du parkera på annan plats.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter – årsplats
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
Årsplats 2 130 kronor 4 260 kronor
El 5 325 kronor 5 325 kronor

 

Avgifter – bokningsbar plats under perioden 1 juni – 31 augusti
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
Bokningsbar plats 6 070 kronor 12 250kronor
El 1 600 kronor 1 600 kronor

 

Avgifter för tillfällig plats
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
30 september – 31 maj 190 kronor 300 kronor
1 juni – 31 augusti 300 kronor 405 kronor
Avgift för el 160 kronor 160 kronor
 

 

Malens torg i Båstad

På Malens torg finns det nio försäljningsplatser på 6×4 meter.

Karta över torgplatserna på Malens torg (pdf)

Här får du sälja från torgstånd, bord eller en släpvagn som är utrustad för försäljning. Ditt fordon får du parkera på annan plats. Behöver du ditt fordon för din verksamhets skull finns en möjlighet till undantag, till exempel foodtruck.

Du får inte använda torgplatsen som serveringsyta.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter – årsplats
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
Årsplats 2 130 kronor 4 260 kronor
El 5 325ronor 5 325kronor

 

Avgifter – bokningsbar plats under perioden 1 juni – 31 augusti
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
Bokningsbar plats 6 070 kronor 12 250kronor
El 1 600 kronor 1 600 kronor
 
Avgifter – tillfällig plats
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
1 september – 31 maj 190 kronor 300 kronor
1 juni – 31 augusti 300 kronor 405 kronor
Avgift för el (230v) 160 kronor 160 kronor
 
Båtsmanstorget i Torekov

På Båtsmanstorget finns det två torgplatser, 3×4 meter.

Karta över torgplatserna på Båtsmanstorget (pdf)

Här får du sälja från torgstånd, bord eller en släpvagn som är utrustad för försäljning. Ditt fordon får du parkera på annan plats. Behöver du ditt fordon för din verksamhets skull finns en möjlighet till undantag, till exempel foodtruck.

Du får inte använda torgplatsen som serveringsyta.

Avgifterna gäller 2024.

Avgifter – årsplats
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
Årsplats 4 790 kronor 5 860 kronor
El 5 325 kronor 5 325 kronor

 

Avgifter – bokningsbar plats under perioden 1 juni – 31 augusti
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
Bokningsbar plats 6 070 kronor 12 250 kronor
El 1 600 kronor 1 600 kronor

 

Avgifter – tillfällig plats
  Hantverks-/trädgårds-/ lantbruksprodukter Övriga produkter
30 september – 31 maj 190 kronor 300 kronor
1 juni – 31 augusti 300 kronor 405 kronor
El, plats 1 (16 A) 370 kronor 370 kronor
El, plats 2 (230 v) 160 kronor 160 kronor

 

Julgransförsäljning

Du kan boka plats för julgransförsäljning på alla torg under förutsättning att det finns plats.

Julgransförsäljning

Ansökan om plats för julgransförsäljning (pdf)

Avgifterna gäller 2024.

 

Avgifter – julgransförsäljning
Plats för julgransförsäljning 1 december – 24 december 2 660 kronor
El (230V) 535 kronor

Regler för torghandeln

Du som torghandlare har en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller för torghandel och säkerställa att du har de tillstånd du behöver.  

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!