• Om du har träd intill gångbanan måste du ta bort alla utstickande grenar upp till 2,5 meters höjd.
  • Över gata (körbana) ska grenar tas bort upp till 4,5 meters höjd.
  • Skyltar och belysning ska hållas fria från skymmande växtlighet.
  • Du ska ta bort ogräs och skräp från gångbanan.
  • Har du asfalterad eller plattbelagd gång – bana ska du även sopa bort grus och sand.

För dig som har hörntomt

Du som har hörntomt har ett särskilt ansvar för att dina buskar och träd inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

  • Har du en hörntomt som gränsar ut mot körbana ska ”sikttriangeln” gå tio meter in.
  • Har du en hörntomt som gränsar mot en gång- och cykelbana ska sikttriangeln gå fem meter in.
  • Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter inom sikttriangeln.