Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – Tegelugnslyckan 11 och 17

Underrättelse om samråd – Tegelugnslyckan 11 och 17

Huvudsyftet för planen är att möjliggöra för bostäder kompletterat med handel inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17. Bebyggelsen ska anpassa till planområdets topografi.
Byggnaderna närmast Köpmansgatan ska även anpassas till områdets kulturvärden och ett annan syfte är också att bevara och utveckla Borgens kulturhistoriska värden.

Goda resultat i senaste servicemätningen

Goda resultat i senaste servicemätningen

Hur blir medborgarna bemötta vid kontakt med Båstads kommun? Servicemätningen för 2020 visar på många goda resultat och några områden kommunen bör förbättra sig inom.

– Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med vår kommun, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

Varje år genomför undersöknings- och rådgivningsföretaget Profitel en servicemätning i kommunen som mäter hur anställda kommunicerar inom telefoni och e-post. Undersökningen mäter hur väl anställda på Båstads kommun agerar i enlighet med de förväntningar som ställs på en väl fungerande kommunikation. Det handlar till exempel om hur medborgare blir bemötta, om de får kontakt med sökt person eller funktion och om vi ringer tillbaka till den som sökt oss.

Undersökningen för telefoni har bland annat tittat på bemötande, svarstider, intresse och engagemang och hälsningsfraser.

För e-post har man bland annat bedömt kontaktinformationen från avsändaren, svarstider och svarskvalitet.

Rapporten visar att vi får bättre resultat än snittet för övriga kommuner i åtta olika kategorier: Tillgänglighet, svar på frågor, information, intresse och engagemang, svarstid till kundcenter och helhetsintryck.

– Från förra årets goda resultat har vi höjt oss ännu mer. Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras och ett av kommunens inriktningsmål är att vi ska vara välkomnande, professionell och serviceinriktad gentemot medborgarna. Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med vår kommun. Mätningen visar att vi lyckas med det, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

En förklaring till det goda resultatet vad gäller svarstid till kommunens växelnummer, samt svar på frågor och information kan vara det arbete som lades ner under 2020 på att utveckla ett modernt kontaktcenter där medborgarna står i fokus.

– Kundcenter har sedan sommaren 2020 påbörjat ett utvecklingsarbete där målet är att kontakten med kommunen ska förenklas och att privatpersoner och företagare i högre grad ska få svar på sina frågor, redan i första kontakten. Mätningen är ett kvitto på att vi gör rätt saker och att vi är på rätt väg. Vi ska alla vara stolta över resultatet, säger Cecilia Franzén Rooth, chef för kundcenter.

NSVA uppmanar alla i Grevie med omnejd att vara extra sparsamma med sin vattenförbrukning

NSVA uppmanar alla i Grevie med omnejd att vara extra sparsamma med sin vattenförbrukning

Sedan några dagar tillbaka har dricksvattenförbrukningen ökat i Grevie med omnejd i Båstads kommun. Troligtvis är det en läcka eller ett större pågående vattenuttag. Om du som vistats i kommunen ser sättningar i marken, stora blöta partier, vattensamlingar där det normalt inte brukar finnas eller hör att vatten forsar i brunnar, hör av dig till NSVA på 010-490 97 00. NSVA har jour dygnet runt.

NSVA har personal som söker i området och uppmanar alla i Båstads kommun att vara extra sparsamma med sin vattenförbrukning. Uppmaningen berör alla som vistas i kommunen, både privatpersoner och verksamheter.

– Den höga förbrukningen gör att läget är allvarligt och jag uppmanar alla att vara extra sparsamma tills vi hittat orsaken till den ökade förbrukningen, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Följ uppdateringar på nsva.se/driftinfo

Besvärligt vägunderlag och väder i kommunen

Besvärligt vägunderlag och väder i kommunen

Ta det lugnt i trafiken idag. Under natten har det snöat på flera håll på Bjäre och under morgonen och dagen finns det risk att det är halt på vissa ställen.

– Vi har satt in alla våra resurser. Kommunens plog- och saltbilar har varit ute sedan klockan 04.00, säger Marie Eriksson, gatu- och parkchef på Båstads kommun.

Under morgonen och dagen sjunker minusgraderna. Det finns stor risk för halka. I första skedet prioriterar kommunen att salta backar, gång- och cykelvägar samt skolområden.

Kör försiktigt!

Samråd – del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14), Tuvelyckan, etapp II, område A i Hemmeslöv

Samråd – del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14), Tuvelyckan, etapp II, område A i Hemmeslöv

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler verksamheter längs Inre Kustvägen genom en förlängning av en redan etablerade struktur.

Syftet är även att för ett nytt parkeringshus med möjlighet till handel i anslutning till stationshuset då Båstads station måste kunna möta det ökade antalet pendlare som parkerar sin bil inom stationsområdet.

Detaljplanen sänds ut på samråd under tiden 2020-01-25  till och med 2020-03-15.

Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Click to listen highlighted text!