Click to listen highlighted text!

Utsprängning av berg i Torekov

Utsprängning av berg i Torekov

Med anledning av ett VA-arbete kommer det med start den 10 januari och två till tre veckor framåt ske utsprängning av berg på Båtsmansgatan och Kaptensgatan i Torekov.

Sprängningar kommer att ske på dagtid i korta stunder, i kontrollerade former och föregås av en tydlig ljudsignal. Vi vill uppmana till extra försiktighet i området och att följa anvisningar på plats.

Sprängningen kommer att ske på Båtsmansgatan och Kaptensgatan i Torekov. 

Köpmansgatans färdigställande firades med torgfest

Köpmansgatans färdigställande firades med torgfest

I januari 2020 påbörjades arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan. Nu är de sista ombyggnationerna klara, vilket firades med en torgfest på Lyckantorget i centrala Båstad under torsdagseftermiddagen.

Till dagens torgfest var allmänheten inbjuden att delta i firandet tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen. På programmet stod ett tal av kommunstyrelsens ordförande och en flagghissning för att markera projektets avslut, följt av mingel och fika med besökarna.

– Varmt välkomna till den här torgfesten för att högtidlighålla att vi är helt klara med projektet Köpmansgatan. Det var ett projekt som var ett mycket välkommet projekt och vi kan konstatera att arbetet blev väldigt välgjort. Från vår sida vill vi tacka alla inblandade parter. Det blev ett fantastiskt bra resultat, sa kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein i sitt inledande tal innan flaggorna hissades på Lyckantorget och projektet förklarades avslutat.

PFAS i Förslövs dricksvatten – långt under åtgärdsgränsen

PFAS i Förslövs dricksvatten – långt under åtgärdsgränsen

Den senaste tiden har media rapporterat om PFAS (poly- och perfluorerade alkylsyror) i dricksvattnet i Förslöv. Det är uppgifter som har varit tillgängliga sedan 2014 och de uppmätta värdena av PFAS är långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns.

År 2014 stängdes en brunn med uppmätta halter av PFAS i vattnet över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 90ng/l. Även en intilliggande brunn stängdes samtidigt som en försiktighetsåtgärd men togs i bruk igen eftersom provtagning från april till december 2016 visade värden under åtgärdsgränsen.

– De PFAS-halter som uppmätts i dricksvatten har varit kända sedan 2014. Eftersom nivåerna ligger under livsmedelsverkets åtgärdsgräns har vi inte funnit några skäl till att ställa krav på åtgärder. PFAS-halterna behöver ändå övervakas löpande så att man har kontroll över vattenkvaliteten, säger Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.

Miljöavdelningen i Båstads kommun har under året påbörjat en kartläggning av möjliga källor till PFAS-föroreningar i kommunen. Var PFAS-föroreningarna i Förslöv kommer ifrån är ännu inte klarlagt. Vid försvarsmaktens brandövningsplats i Önnarp finns det en konstaterad förorening, men de utredningar som genomförts visar på en begränsad spridning.  Trafikverket har genomfört provtagning av PFAS på utgående vatten från Hallandsåstunneln och resultatet visar på förhållandevis låga halter. Arbetet med att identifiera källor till PFAS-föroreningar kommer att fortsätta under kommande år.

– Även om det inte finns någon direkt risk för människors hälsa är det viktigt att identifiera källorna för att undvika fortsatt spridning av PFAS till mark och vatten, säger Michaela Sundström.

Läs mer på NSVAs webbplats om PFAS i dricksvattnet i Förslöv

Läs mer om riskhantering av PFAS i dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats

Kommunen bjuder in till torgfest när projektet Köpmansgatan är färdigställt

Kommunen bjuder in till torgfest när projektet Köpmansgatan är färdigställt

Nu vill vi fira att arbetet med ombyggnationen längs Köpmansgatan är i hamn. Kom och fira med politiker och tjänstepersoner från Båstads kommun torsdagen den 25 november på Lyckantorget i centrala Båstad.

I januari 2020 påbörjades arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan. I maj samma år återinvigdes Köpmansgatan med en enkel ceremoni med ett fåtal inbjudna gäster. Nu är sista delen i projektet klart och därför vill vi fira igen – nu tillsammans med invånare i kommunen.

Torsdagen den 25 november mellan klockan 15.00-17.00 bjuds allmänheten in att delta i festligheter tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen. Ta tillfället i akt att få veta mer om projektet Köpmansgatan, kanske vill du lyfta allt som är fantastiskt med att leva, bo och verka på Bjäre, samtala med politiker och tjänstepersoner, eller bara stanna till för en fikastund på Lyckantorget.

Välkommen att fira med oss!

Program:

15:00 Tal av Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande

15:10 Flagghissning för att markera att projektet är färdigställt

15:20-17:00  Mingel och fika med allmänheten

Skiss över rondellen vid Köpmansgatan i Båstad.

Arbetet längs Köpmansgatan i Båstad är nu klart.

Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Just nu arbetar Båstads kommun med ett planprogram för Lyckanområdet i Båstad. Syftet är att planera långsiktigt för utvecklingen av Båstads centrala delar och skapa förutsättningar för att området kring Lyckantorget förblir en naturlig och trivsam centrumplats.

Den 25 november hölls ett öppet hus där allmänheten fick chansen att lämna åsikter om områdets framtida utformning. Hade du inte möjlighet att närvara på öppet hus kan du istället lämna synpunkter via en enkät nedan fram till den 5 december.

I arbetet med planprogrammet för Lyckanområdet kommer möjligheterna att utöka med fler centrumfunktioner och fler bostäder att undersökas. Trafik- och parkeringssituationen kommer också att ses över samt möjligheterna att utveckla torget och områdets gröna miljöer.

Arbetet har precis påbörjats och det är viktigt att i ett tidigt skede av processen få veta vad allmänheten tycker om området idag och vad medborgarna skulle vilja bevara respektive utveckla och förändra för framtiden. Din åsikt som medborgare är kommunens viktigaste kunskapsunderlag i den fortsatta processen.

Lämna synpunkter via en enkät

Hade du inte möjlighet att närvara den 25 november finns även möjlighet att bidra med tankar och synpunkter genom en enkät. Lämna dina synpunkter i enkäten via länken nedan.

OBS. Tidsperioden för enkäten avslutades den 5 december.

Kartvy över planområdet Lyckan.

Lyckanområdet i centrala Båstad i kartvy.

Click to listen highlighted text!