Click to listen highlighted text!

Nu ska Familjen Helsingborg bli SMART:are

Nu ska Familjen Helsingborg bli SMART:are

Att man blir smartare tillsammans med andra har kommunerna i Familjen Helsingborg tagit vara på. Nu ska de elva kommunerna arbeta med smarta och hållbara lösningar som möter flera av de stora utmaningar som kommunerna står inför.

Klimatförändringar, digitalisering och urbanisering är stora utmaningar som alla kommuner står inför. Tillsammans ska de elva kommunerna i Familjen Helsingborg sätta mål för hur utmaningarna ska bemötas på lokal nivå. Det kan handla om allt från bevattning av kommunens parker till hur skolbarn med hjälp av digitalisering ska röra på sig mer.

Samarbete kring testbäddar och teknikutveckling ska leda fram till en hel katalog av möjliga åtgärder för hur kommuner kan bli smartare.

– Detta är ett utmärkt projekt att göra inom ramen för Familjen Helsingborg. En stad har en lösning, en annan stad har en annan lösning på samma problem. Jag ser framemot många oväntade samarbeten utanför kommunhusen också, med näringsliv, akademi och invånare, säger Christin Zachrisson, projektledare för SMART Stad.

Arbetet kommer ledas av en projektledare som finns på plats i Ängelholms kommun. Projektet drivs inom ramen för familjen Helsingborg. Projektet ska vara klart om ett år.

Kommunerna som ingår i familjen Helsingborg är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Tre SMARTA stad-projekt

  • Smart mat i Helsingborg: ”SmartMat Hbg” är ett projekt inom Helsingborgs stad där målet varit att halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat på sina skolor. Resultatet blev att de mellan åren 2017 och 2020 halverade matsvinnet i Helsingborgs stads skolor. Totalt minskade matsvinnet med närmare 120 ton mat om året.Tre SMARTA stad-projekt
  • Smarta bevattningssensorer: Flera städer har infört smarta sensorer i planteringar och vid annat som behöver bevattnas. Sensorerna känner av när växtligheten behöver vatten och hur mycket som behövs. Ett automatiskt bevattningssystem startar och ger då rätt mängd vatten vid rätt tillfälle. På så sätt sparas vatten, energi och växtligheten får precis den mängd som behövs.
  • Smarta lås: I Stockholm har hemtjänsten genomfört en projekt som heter Smarta lås. Nyckelhanteringen var mycket resurskrävande och skapade extra restid och transporter. Genom att sätta in ett smart lås som ger rätt behörighet till rätt utrymme i rätt tid behövs enbart en nyckel som laddas med information varje morgon. Detta ökar säkerhet, minskar stress och onödiga resor.

Familjen helsingborg

Underrättelse om granskning – del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

Underrättelse om granskning – del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv är nu utställd för granskning under tiden 2021-09-15 till och med 2021-10-20. Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya fastigheter för verksamheter, där personaltät verksamhet liksom en mångfald av verksamheter är en kommunal målsättning.

Mer information om detaljplanen

Större ombyggnation görs vid Lyckantorget

Större ombyggnation görs vid Lyckantorget

Under hösten 2021 planerar Båstads kommun att tillsammans med Brännborns Fastigheter göra en ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad. Ombyggnationen ska förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

Tillsammans med Brännborns Fastigheter och White Arkitekter har kommunen tagit fram ett förslag till ny gestaltning av den västra delen av Lyckantorget samt passagen/gångtunneln under Köpmansgatan.

– Som ett första steg i projektet gjordes ombyggnationer av ramp mellan de olika torgytorna, detta skedde redan under hösten 2020. Nu fortsätter arbetet med att skapa en tryggare miljö vid gångtunneln samt få bättre förbindelse mellan gång- och cykelväg samt torgyta, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun.

En ny bred trappa ned till gång- och cykelvägen, nya planteringar samt renoveringsarbeten och ny belysning i passagen/gångtunneln väntas bli en del av resultatet av ombyggnationen. Det kommer även att göras åtgärder vid entrédelen till butiksområdet ovanför gångtunneln.

Projektet syftar till att förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

– I tidigare projekt har det i dialog med eleverna på Strandängsskolan framkommit att miljön runt gångtunneln upplevts vara otrygg.

Projektet kommer att genomföras av Jonas Anläggnings AB med start under september 2021 och beräknas vara färdigställt innan årsskiftet 2021/2022.

Under tiden arbetet pågår kommer tunneln att vara avstängd och all gång- och cykeltrafik kommer att ledas över torget samt Köpmansgatan.

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Den här veckan kommer den första etappen med mark- och byggarbeten igång på området Sunnan i centrala Torekov. För att förbereda för framtida byggnation av bostäder på området kommer bland annat torget att rustas upp, ett nytt parkområde byggas och gator och parkeringsplatser anpassas.

I genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. kommer infrastrukturen på området att byggas om och byggas ut. Entreprenören Infrakraft Syd AB påbörjar sitt uppdrag i mitten av veckan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2022.

Entreprenaden för Sunnan etapp ett omfattar bland annat arbeten inom VA, el och belysning. Gator och parkeringsplatser ska anpassas för att förbereda för byggnationen av nya bostäder i området.

Även torget kommer att rustas upp med ny markbeläggning, planteringar, ny belysning och vattenspegel. Ett nytt parkstråk för allmänheten med belysning och sittplatser kommer också iordningställas.

Under byggtiden kommer framkomligheten i området periodvis vara begränsad. Målsättningen är att ha så liten påverkan på tillgängligheten i området som möjligt. Efter att arbetet i etapp ett är färdigt ska sedan hyresrätter och bostadsrätter byggas i Riksbyggens regi.

Se mer info och bakgrund i detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. här

Illustration över området Sunnan i Torekov.

Stopp i tågtrafiken Förslöv-Maria i Helsingborg 6 september-14 november

Stopp i tågtrafiken Förslöv-Maria i Helsingborg 6 september-14 november

Från 6 september-14 november 2021 är tågtrafiken mellan Förslöv och Maria inställd. Bussar ersätter tågen. Öresundståg och SJ:s snabbtåg leds om via andra sträckor. Planera för ungefär två månader med annorlunda resande och längre restider.

Anledningen till tågstoppet är att Trafikverket bygger dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg.

Så påverkas du som reser med tåg

  • Pågatåg ersätts av bussar mellan Förslöv-Barkåkra-Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria. Extrainsatta Pågatåg kör Kävlinge-Landskrona-Ramlösa-Helsingborg C-Maria i båda riktningar.
  • Öresundståg går annan väg och leds om via Söderåsbanan. På- och avstigning i Malmö-Kävlinge-Åstorp-Ängelholm-Båstad-Laholm-Halmstad-Göteborg. Mellan Ängelholm och Helsingborg ersätter bussar för Öresundstågen.
  • SJs snabbtåg går annan väg. Ingen på- och avstigning mellan Lund och Halmstad.

Tidtabeller och information om tåg- och busstrafiken under tågstoppen hittas hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen.

Information om aktuellt och kommande tågstopp år 2022-2023 finns på Trafikverkets webbplats 

Pågatåg Förslövs station

Pågatåg Förslövs station.

Click to listen highlighted text!