Click to listen highlighted text!

Köpmansgatans färdigställande firades med torgfest

Köpmansgatans färdigställande firades med torgfest

I januari 2020 påbörjades arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan. Nu är de sista ombyggnationerna klara, vilket firades med en torgfest på Lyckantorget i centrala Båstad under torsdagseftermiddagen.

Till dagens torgfest var allmänheten inbjuden att delta i firandet tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen. På programmet stod ett tal av kommunstyrelsens ordförande och en flagghissning för att markera projektets avslut, följt av mingel och fika med besökarna.

– Varmt välkomna till den här torgfesten för att högtidlighålla att vi är helt klara med projektet Köpmansgatan. Det var ett projekt som var ett mycket välkommet projekt och vi kan konstatera att arbetet blev väldigt välgjort. Från vår sida vill vi tacka alla inblandade parter. Det blev ett fantastiskt bra resultat, sa kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein i sitt inledande tal innan flaggorna hissades på Lyckantorget och projektet förklarades avslutat.

Kommunen bjuder in till torgfest när projektet Köpmansgatan är färdigställt

Kommunen bjuder in till torgfest när projektet Köpmansgatan är färdigställt

Nu vill vi fira att arbetet med ombyggnationen längs Köpmansgatan är i hamn. Kom och fira med politiker och tjänstepersoner från Båstads kommun torsdagen den 25 november på Lyckantorget i centrala Båstad.

I januari 2020 påbörjades arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan. I maj samma år återinvigdes Köpmansgatan med en enkel ceremoni med ett fåtal inbjudna gäster. Nu är sista delen i projektet klart och därför vill vi fira igen – nu tillsammans med invånare i kommunen.

Torsdagen den 25 november mellan klockan 15.00-17.00 bjuds allmänheten in att delta i festligheter tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen. Ta tillfället i akt att få veta mer om projektet Köpmansgatan, kanske vill du lyfta allt som är fantastiskt med att leva, bo och verka på Bjäre, samtala med politiker och tjänstepersoner, eller bara stanna till för en fikastund på Lyckantorget.

Välkommen att fira med oss!

Program:

15:00 Tal av Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande

15:10 Flagghissning för att markera att projektet är färdigställt

15:20-17:00  Mingel och fika med allmänheten

Skiss över rondellen vid Köpmansgatan i Båstad.

Arbetet längs Köpmansgatan i Båstad är nu klart.

Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Just nu arbetar Båstads kommun med ett planprogram för Lyckanområdet i Båstad. Syftet är att planera långsiktigt för utvecklingen av Båstads centrala delar och skapa förutsättningar för att området kring Lyckantorget förblir en naturlig och trivsam centrumplats.

Den 25 november hölls ett öppet hus där allmänheten fick chansen att lämna åsikter om områdets framtida utformning. Hade du inte möjlighet att närvara på öppet hus kan du istället lämna synpunkter via en enkät nedan fram till den 5 december.

I arbetet med planprogrammet för Lyckanområdet kommer möjligheterna att utöka med fler centrumfunktioner och fler bostäder att undersökas. Trafik- och parkeringssituationen kommer också att ses över samt möjligheterna att utveckla torget och områdets gröna miljöer.

Arbetet har precis påbörjats och det är viktigt att i ett tidigt skede av processen få veta vad allmänheten tycker om området idag och vad medborgarna skulle vilja bevara respektive utveckla och förändra för framtiden. Din åsikt som medborgare är kommunens viktigaste kunskapsunderlag i den fortsatta processen.

Lämna synpunkter via en enkät

Hade du inte möjlighet att närvara den 25 november finns även möjlighet att bidra med tankar och synpunkter genom en enkät. Lämna dina synpunkter i enkäten via länken nedan.

OBS. Tidsperioden för enkäten avslutades den 5 december.

Kartvy över planområdet Lyckan.

Lyckanområdet i centrala Båstad i kartvy.

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Den här veckan kommer den första etappen med mark- och byggarbeten igång på området Sunnan i centrala Torekov. För att förbereda för framtida byggnation av bostäder på området kommer bland annat torget att rustas upp, ett nytt parkområde byggas och gator och parkeringsplatser anpassas.

I genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. kommer infrastrukturen på området att byggas om och byggas ut. Entreprenören Infrakraft Syd AB påbörjar sitt uppdrag i mitten av veckan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2022.

Entreprenaden för Sunnan etapp ett omfattar bland annat arbeten inom VA, el och belysning. Gator och parkeringsplatser ska anpassas för att förbereda för byggnationen av nya bostäder i området.

Även torget kommer att rustas upp med ny markbeläggning, planteringar, ny belysning och vattenspegel. Ett nytt parkstråk för allmänheten med belysning och sittplatser kommer också iordningställas.

Under byggtiden kommer framkomligheten i området periodvis vara begränsad. Målsättningen är att ha så liten påverkan på tillgängligheten i området som möjligt. Efter att arbetet i etapp ett är färdigt ska sedan hyresrätter och bostadsrätter byggas i Riksbyggens regi.

Se mer info och bakgrund i detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. här

Illustration över området Sunnan i Torekov.

Inventering av bebyggelsens kulturmiljövärden i Torekov

Inventering av bebyggelsens kulturmiljövärden i Torekov

Under slutet av augusti och början av september kommer kommunen med hjälp av konsulter att genomföra en översiktlig bebyggelseinventering i Torekovs tätort med omnejd. Två bebyggelseantikvarier kommer att ta sig runt i orten och utifrån sin expertis bedöma och fotografera byggnader.

Syftet är att uppdatera kunskaperna om bebyggelsens kulturmiljövärden på orten och är ett viktigt underlag i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet görs som en del i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen i Torekov.

Mer om den pågående inventeringen och den fördjupade översiktsplanen

Click to listen highlighted text!