Click to listen highlighted text!

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Nu påbörjas utbyggnaden av Sunnan i Torekov

Den här veckan kommer den första etappen med mark- och byggarbeten igång på området Sunnan i centrala Torekov. För att förbereda för framtida byggnation av bostäder på området kommer bland annat torget att rustas upp, ett nytt parkområde byggas och gator och parkeringsplatser anpassas.

I genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. kommer infrastrukturen på området att byggas om och byggas ut. Entreprenören Infrakraft Syd AB påbörjar sitt uppdrag i mitten av veckan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2022.

Entreprenaden för Sunnan etapp ett omfattar bland annat arbeten inom VA, el och belysning. Gator och parkeringsplatser ska anpassas för att förbereda för byggnationen av nya bostäder i området.

Även torget kommer att rustas upp med ny markbeläggning, planteringar, ny belysning och vattenspegel. Ett nytt parkstråk för allmänheten med belysning och sittplatser kommer också iordningställas.

Under byggtiden kommer framkomligheten i området periodvis vara begränsad. Målsättningen är att ha så liten påverkan på tillgängligheten i området som möjligt. Efter att arbetet i etapp ett är färdigt ska sedan hyresrätter och bostadsrätter byggas i Riksbyggens regi.

Se mer info och bakgrund i detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. här

Illustration över området Sunnan i Torekov.

Inventering av bebyggelsens kulturmiljövärden i Torekov

Inventering av bebyggelsens kulturmiljövärden i Torekov

Under slutet av augusti och början av september kommer kommunen med hjälp av konsulter att genomföra en översiktlig bebyggelseinventering i Torekovs tätort med omnejd. Två bebyggelseantikvarier kommer att ta sig runt i orten och utifrån sin expertis bedöma och fotografera byggnader.

Syftet är att uppdatera kunskaperna om bebyggelsens kulturmiljövärden på orten och är ett viktigt underlag i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet görs som en del i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen i Torekov.

Mer om den pågående inventeringen och den fördjupade översiktsplanen

Underrättelse om granskning – Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad

Underrättelse om granskning – Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad är nu utställd för granskning under tiden 2021-04-28 till och med 2021-06-07. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation i 2-3 våningar i form av bostäder, centrumverksamhet i bottenvåning längs Köpmansgatan samt underjordiskt parkeringsgarage.

Mer information om detaljplanen

Sopning av vägar i kommunen i veckan

Sopning av vägar i kommunen i veckan

Under vecka 15 kommer Trafikverkets vägar i kommunen att sopas rena från grus. Detta gäller bland annat Köpmansgatans bilväg och trottoarer.

E6 stängs tillfälligt av i samband med ekoduktbygge

E6 stängs tillfälligt av i samband med ekoduktbygge

Just nu bygger Trafikverket en ekodukt över E6 på Hallandsåsen. I samband med detta kommer trafiken att stängas av mellan trafikplats Hallandsåsen och trafikplats Hjärnarp under två helger i mars månad. 

E6 stängs av under dessa datum:

  • I södergående riktning den 12-15 mars, med start fredag kväll kl. 19.00 fram till måndag morgon klockan 06.00.
  • I norrgående riktning den 19-22 mars, med start fredag kväll klockan 19.00. fram till måndag morgon klockan 06.00.

Trafiken leds vid dessa tillfällen om via väg 105 och väg 1701.

Läs mer information i en nyhet från Trafikverket här

Click to listen highlighted text!