Click to listen highlighted text!

Måltidsmodellen

Måltidsmodellen

Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

 

Bra, hållbara måltider förutsätter en helhetssyn på måltiderna och lyhördhet för matgästernas behov och önskemål. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp måltidernas kvalitet har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen är användbar för alla offentliga måltider i vård, skola och omsorg men innehållet behöver anpassas efter de olika måltidsverksamheternas förutsättningar.

Modellen består av sex pusselbitar som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

  • God och Trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
  • Näringsriktig och Säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
  • Miljösmart – Med miljösmart menar vi måltider som bidrar till en  miljömässigt hållbar utveckling och de nationella miljömålen.
  • Integrerad – Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Mat för särskilda behov

Mat för särskilda behov

Meddela skolan/förskolan om ett barn eller elev behöver specialkost. Det kan vara medicinska, religiösa eller etiska skäl. Alla barn och elever som behöver särskild mat får en lika fullgod måltid som övriga. Maten ska så långt det är möjligt, ändå likna dagens rätt. 

De som behöver specialkost ska fylla i särskild blankett. Fråga efter den på skolan eller använd den som finns att hämta här till höger. De som av medicinska skäl behöver annan mat skall bifoga läkarintyg tillsammans med blanketten.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Fakta om måltiden inom barn och utbildning

Fakta om måltiden inom barn och utbildning

Vi serverar dagligen två alternativ varav ett vegetariskt på kommunens alla skolor, det erbjuds en stor salladsbuffé med stor valmöjlighet. I Båstads kommun serveras ett par förskolor på buffé medan ett par har bordsservering.
Vi arbetar med råvaror av god kvalitet och främjar inköp av svenskt, närodlat och ekologiskt.

Den pedagogiska personalen ansvarar för att berätta om maten och bidrar till att måltiden blir en positiv upplevelse.
Matsedeln komponeras av en matsedelsgrupp som bestar av kockar, enhetschef och måltidschef. Måltiderna som serveras är näringsberäknade i kostdatasystem. Matsedeln bygger på att det ska vara lätt för barn och elever att äta näringsriktigt.
Vi strävar efter att så mycket som möjligt ska tillagas från grunden på rena råvaror.
Måltidsmiljön är otroligt viktigt och vi arbetar ständigt med att erbjuda barn och elever en god måltidsmiljö.

 

Skolmjölksstöd från EU

Förskola, grundskola och gymnasiet deltar i EU:s skolprogram med ekonomiskt bidrag till skolmjölken. Skolmjölksstödet söks av alla kommunala skolor i Båstad. Meningen med detta EU-stöd är att fler elever och barn ska ges möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Läs mer om skolmjölksstödet på sidan Skolmjölksstödet – Jordbruksverket.se

EU-logotyp - skolmjölksstöd

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!