Click to listen highlighted text!

Blanketter Uppleva och göra

Blanketter trafik och samhällsplanering

Blanketter omsorg och stöd

Blanketter omsorg och stöd

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Blanketter kommun och politik

Blanketter och E-tjänster, förskola/fritidshem och utbildning

Blanketter och E-tjänster, förskola/fritidshem och utbildning

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Följ länken för att komma till vår guide över hur våra E-tjänster fungerar.

Förskola/fritidshem

E-tjänst Blankett
Ansökan om plats förskola/fritidshem  Till e-tjänsten Pdf
Anmälan och uppsägning av avgiftsfri allmän förskola Pdf
Ansökan om lovtillsyn, fritidshem Till e-tjänsten
Svara på platserbjudande Till e-tjänsten
Uppgift om ändrad inkomst  Till e-tjänsten Pdf
Barnschema via Tieto Edu app fr o m 9/3  Tieto Edu Pdf
Uppsägning av plats Till e-tjänsten Pdf
Viktig information om ditt barn i förskolan Pdf

 

 

Grundskola

 

Blankett
Ansökan om att gå om en årskurs Pdf
Ansökan om uppskjuten skolplikt Pdf
Ansökan om skolskjuts/busskort Pdf
Ansökan om skolskjuts/busskort vid växelvis boende Pdf
Ansökan Tennisprofilen
Ansökan om ledighet för elev Pdf
Ny elev Pdf
Byte av skola/Utflyttad elev Pdf
Viktig information om ditt barn i skola/fritidshem Pdf
Anmälan-avanmälan modersmålsundervisning Pdf
Kulturskolan
Vuxenutbildning
Click to listen highlighted text!