Click to listen highlighted text!

Översiktsplanering

Översiktsplanering

En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Regional planering

Regional planering

Samarbetet inom Skåne Nordväst består av 11 kommuner som verkar för att samla och stärka regionen.
Översiktsplan

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen.
Inriktningsdokument

Inriktningsdokument

Ett inriktningsdokuments syfte är att peka ut den framtida samlade färdriktningen för olika områdens utveckling.
Övriga planeringsdokument

Övriga planeringsdokument

Befolkningsprognos Dokument som stöd för framtida planering och handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Detaljplanering

Detaljplanering

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du detaljplaner för olika områden i Båstads kommun. Du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete, se i vilken fas de är i och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

 

Boverket om detaljplaner

Detta är en detaljplan

Detta är en detaljplan

En detaljplan visar vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter.
Detaljplaner under arbete

Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser i vilken skede i detaljplaneprocessen är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.
Detaljplanprocessen

Detaljplanprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen.
Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Båstads kommun.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Boverket

Detaljplanering

 

Click to listen highlighted text!