Click to listen highlighted text!

Översiktsplanering

Översiktsplanering

Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 antogs i maj 2020 och omfattar hela kommunens yta.
En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Just nu pågår framtagandet av en fördjupad översiktsplan i Torekov, läs mer under pågående planering.

Pågående planering

Pågående planering

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Arbetet leds av kommunens styrgrupp tillsammans med projektet ”Torekovs framtid”
Vad är en översiktsplan?

Vad är en översiktsplan?

Vision för kommunens framtida utveckling och användning av mark- o vattenområden, samt ett instrument för dialogen mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsningar.
Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan

Översiktsplanen ÖP2030 antogs i maj 2020 och beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt.
Planeringsdokument

Planeringsdokument

Dokument som stöd för framtida planering och handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Detaljplanering

Detaljplanering

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du detaljplaner för olika områden i Båstads kommun. Du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete, se i vilken fas de är i och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

 

Boverket om detaljplaner

Detta är en detaljplan

Detta är en detaljplan

En detaljplan visar vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter.
Detaljplaner under arbete

Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser i vilken skede i detaljplaneprocessen är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.
Detaljplanprocessen

Detaljplanprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen.
Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Båstads kommun.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Boverket

Detaljplanering

 

Click to listen highlighted text!