Click to listen highlighted text!

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

Båstads kommun utfärdar två sorters parkeringstillstånd: tillstånd för rörelsehindrade och tillfällig dispens från parkeringsreglerna. 

Tillfällig dispens från parkeringsreglerna

Tillfällig dispens från parkeringsreglerna

Tillfällig dispens från parkeringsreglerna finns för att underlätta för dig som till exempel är hantverkare och arbetar vid en tillfällig.
Rörelsehindrade

Rörelsehindrade

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad

Hitta parkeringsplatser

På vår Båstadkarta hittar du parkeringsplatser i Båstad och Torekov tätort. Klicka på kategorin Trafik och sedan på Parkering.

Lokala föreskrifter och generella regler

Generella regler i trafikordningen

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning

Här får du information om hur parkeringsövervakningen i Båstads kommun fungerar, syftet med övervakningen och hur du gör om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning.

Felparkeringsavgifterna är satta för att motverkar överträdelser. Avgifterna speglar hur allvarlig respektive överträdelse är med tanke på trafiksäkerhet, framkomlighet för bland annat utryckningsfordon, kollektivtrafik och varudistribution och tillgänglighet för rörelsehindrade.

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter) enligt nedan:

FELPARKERING AVGIFT
Stannandeförbud enligt lokala trafikföreskrifter 1 000 kr
Plats för rörelsehindrad 1 000 kr
Busshållplats 1 000 kr
Vägkorsning 1 000 kr
Övergångsställe 1 000 kr
Mot färdriktning 700 kr
Gång- och cykelbana 1 000 kr
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 700 kr
Ej erlagd avgift 300 kr
Överskriden uppställningstid 300 kr

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får emellertid inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering och vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på platsen.

Fordonsflyttning

Om ditt fordon står felparkerad och hindrar trafiken kan fordonet flyttas till närmaste lämpliga plats eller till kommunens uppställningsplats på Åkagårdsvägen i Förslöv.

Din bil kan också flyttas om den har stått parkerad en längre tid och du inte har flyttat på den trots upprepade uppmaningar. Fordonet flyttas då till kommunens uppställningsplats i Förslöv där du inom en viss tid kan lösa ut fordonet. Om ett fordon bedöms vara ett fordonsvrak så skrotas det.

Till höger ser du Taxan för fordonsflytt och skrotning.

Så bestrider du en parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att skriftligen bestrida betalningsansvaret hos

Polismyndigheten
Parkering
205 90 Malmö

Ange varför du anser att du inte ska betala, ärendenummer, registreringsnummer samt fabrikat på din bil. För att ärendet ska behandlas måste det kommit in inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Så fungerar parkeringsövervakningen

I Båstads kommun är det Teknik och service som ansvarar för parkeringsövervakningen. Övervakningen utförs av en extern entreprenör, Securitas, och av uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången främjas. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Båstadkartan hjälper dig att hitta parkering i Båstads kommun.

Båstads kommun har ca 3 000 allmänna parkeringsplatser varav 2 600 i Båstad och 400 i Torekovs tättbebyggda område. Vid större evenemang i Båstads tätort hänvisas besökande i första hand till Prästlidens parkering som ligger i västra delen av centrala Båstad. Här har du promenadavstånd till centrum, hamnen, tennisarenan, torget och kyrkan.

Parkeringsskiva

Vissa tidsbegränsade parkeringsplatser är reglerade med p-skiva, till exempel ICA Lyckans torg, på Mariatorget, kyrkoparkeringen, bakom tennismuseet, vid Båstads järnvägsstation och p-plats Ängelholmsvägen.  Titta på skyltningen för att se vad som gäller just där du ska parkera. P-skivan kan hämtas gratis på till exempel Turistbyrån eller Kommunhuset. Du kan även använda andra p-skivor.

 

Till Båstadkartan. Välj först Trafik och sedan Parkering.

 

Hitta parkeringsplatser

Båstadkartan hittar du parkeringsplatser i Båstads och Torekovs tätort. Klicka på kategorin Trafik och sedan på Parkering.

Click to listen highlighted text!